Monthly Archives: november 2014

Hoge bedrijfslasten

Woningcorporaties die scherp op de kosten letten, geven per woning drie keer zo weinig uit als sectorgenoten met de hoogste bedrijfslasten. Dat blijkt uit een vergelijking van branchegenoot Aedes waaraan bijna alle corporaties hebben meegedaan. Het vergelijken van de bedrijfskosten ligt in de sector uiterst gevoelig.

Short Stay in de Wittenberg?

De Lutherse diaconie wil van haar verpleeghuis de Wittenberg een verzamelgebouw met 115 viersterren ‘short stay’-appartementen maken [1]. Een heilloos plan, dat de vraag oproept hoe het zich verhoudt tot de gemeentelijke regels, de geschiedenis van het pand en de bedoelingen van zijn stichters.

Woonduur wordt afgeschaft

Per 1 januari wordt de nieuwe Huisvestingswet van kracht en uiterlijk 1 juli 2015 moeten gemeenten de nieuwe regels hebben geïmplementeerd. Sommige wijzigingen zijn ingrijpend. Zoals de afschaffing van de woonduur. Iedere inwoner kan zich maar het beste inschrijven bij WoningNet.

Debat Huurders in de knel

Steeds meer huurders komen financieel in de knel. De huren lopen op terwijl de beschikbaarheid van sociale huurwoningen terugloopt. Veel vrijkomende woningen worden geliberaliseerd en verkocht. De onvrede onder huurdersorganisaties, verzameld in de Huurderskaravaan, loopt op. Het debat is maandag 24 november in Pakhuis020.

Ymere huurders willen actie

De strijdbaarheid onder de huurders van Ymere is groot. Dat bleek op 21 oktober tijdens een bijeenkomst in de Spuistraat. Daar had Huurdersvereniging Centrum met ondersteuning van het WSWonen Centrum een voorlichtingsavond georganiseerd. Huurders werden geïnformeerd over hun rechten ten aanzien van de renovatieplannen die Ymere heeft voor 270 woningen

5 november BOJ jubileum

De Belangengroep Ouderenhuisvesting Jordaan (BOJ) nodigt u uit voor haar 25-jarig jubileum. Op woensdagmiddag 5 november wil de BOJ samen met u terugblikken en vooruitkijken. Het BOJ jubileum vindt vanaf 13.30 uur plaats in het Claverhuis op de Elandsgracht 70. Na afloop is er een hapje en een drankje.