Woonvisie

logo_house_purple-242x300

Huurders in het Centrum van Amsterdam staat zwaar weer wachten. Het College moet nog gevormd worden, maar de partijen die momenteel met elkaar praten lijken m.n. mindervermogende huurders niet gunstig gezind. UPDATE

Huurdersvereniging Centrum zal ook in deze omstandigheden alles in het werk stellen om de plaatselijke politici en beleidsmakers de juiste kant op te bewegen. Via politiek lobbywerk bijvoorbeeld. De vereniging probeert zoveel mogelijk mee te praten, en als het even kan mee te beslissen.

Een belangrijk convenant tussen de gemeente en de woningcorporaties (Bouwen aan de Stad), dat niet erg voordelig heeft uitgepakt voor huurders in het lagere segment, loopt eind dit jaar af. Het zal een vervolg krijgen met versie 3 en Huurdersvereniging Centrum heeft (via haar koepelorganisatie Huurdersverenigng Amsterdam)  beslissende invloed op de formulering van de nieuwe bepalingen.

De vereniging wil graag de meningen en ideeën van de achterban peilen. Hiervoor komt er een extra ledenvergadering in juni 2014. De exacte datum is nog onbekend. Om leden en andere geïnteresseerden te betrekken bij deze update van de woonvisie, legt het bestuur een aantal stellingen voor die de discussie moeten voeden.

Let wel, de stellingen hoeven niet één op één de opvattingen van de vereniging te weerspiegelen. Soms is een stelling met opzet prikkelend of controversieel geformuleerd. Dit bevordert de discussie.

De uiteindelijke inzet in onderhandelingen met stadsbestuurders, raadsleden, gemeentelijke instellingen, corporaties etc. zal in belangrijke mate worden bepaald door de dialoog met de achterban.

STELLING 1
60% van de woningen in Amsterdam moet sociaal verhuurd worden

STELLING 2
Mensen mogen niet gedwongen worden te verhuizen (terugkeergarantie)

STELLING 3
Er moet evenveel aandacht zijn voor huurders van woningen in het middensegment (tussen €700 en €1000/mnd)

STELLING 4
De woonlasten voor mensen met een minimuminkomen mogen nooit hoger zijn dan 20% van hun inkomen

 

Download alle stellingen

images

Een goede opkomst op de Algemene Ledenvergadering van 19 juni 2014 leidde tot een geslaagd debat over de toestand van huurders in Amsterdam Centrum. Lees hier het verslag.

 

 

Geef een reactie