Wie zijn wij?

Maakt u zich zorgen of er nog voldoende betaalbare en goed onderhouden huurwoningen zijn in het Centrum? Bent u ook voor het behoud van een leefbare binnenstad?

Samen staan we sterk
Door ons als huurders te verenigen kunnen we de belangen van huurders beter behartigen. Samen zijn we een serieuze gesprekspartner voor verhuurders en de overheid. De Huurdersvereniging Centrum houdt de discussie over wonen en huren in het Centrum op de agenda van de politiek. Wij signaleren misstanden en ondersteunen acties om de positie van huurders te verstevigen, bijvoorbeeld het voorkomen van de uitverkoop van sociale huurwoningen.

Word actief
De vereniging wordt bestuurd door vrijwilligers en uw hulp is altijd welkom. Wij zijn dringend op zoek naar extra handen en denkkracht. Iets voor u? Neem dan contact op via info@huurdersverenigingcentrum.nl.

Misstanden

Wilt u een misstand melden of een ander belangrijk signaal over huren doorgeven?
Wilt u ons laten weten wat u van onze nieuwe website vindt? Of heeft u een andere vraag aan het secretariaat? Klik hier en stuur ons een e-mailbericht.

LIDMAATSCHAP
Het lidmaatschap kost €10 per jaar (Stadspas­houders € 7,50)
De contributie­ het liefst betalen per automatische over­schrijving.
Hier geeft u zich op.

Bankrekeningnummer NL65 INGB 0009110448, t.n.v. Huurdersvereniging Centrum
onder vermelding van  Contributie 2019  samen met uw adres en postcode.
Ook donaties zijn zeer welkom!

BESTUUR

Lineke Dammers, penningmeester

Winfried Jansen op de Haar, aspirant bestuurslid

SECRETARIAAT

Huis van de Buurt – Claverhuis, Elandsgracht 70, 1016 TX Amsterdam

(T) 020 – 420 9962

(E) info@huurdersverenigingcentrum.nl

facebook

Twitter-howto

Geef een reactie