Category Archives: Huurbrieven

Onze nieuwe Huurbrief is uit!

Huurbrief nummer 58 van Huurdersvereniging Centrum die zojuist verschenen is, is een WOZ/verkiezingsspecial. Hierin o.a. aandacht voor het marktvolgend huurbeleid van het VVD/PvdA Kabinet, een schema met woonstandpunten van de politieke partijen met het oog op de aanstaande verkiezingen, en de gevolgen van de WOZ-waarde voor de huurprijsontwikkeling.

Huurbrief 55 Voorjaar 2016

Onze nieuwe Huurbrief is weer uit. Hierin o.a. aandacht voor de alternatieven voor de uitverkoop van de woningmarkt, huurders versus kopers (wonen in een gemengde omgeving), de Huurverhoging 2016, kleine woningen voor hoge huren (uit de koker van Blok) en de Haarlemmerpoortwoningen. Klik op lees verder om de Huurbrief te

« Older Entries