Huurbrieven

Huurbrief58printscreen

Onze nieuwe Huurbrief is uit!

Huurbrief nummer 58 van Huurdersvereniging Centrum die zojuist verschenen is, is een WOZ/verkiezingsspecial. Hierin o.a. aandacht voor het marktvolgend huurbeleid van het VVD/PvdA Kabinet, een schema met woonstandpunten van de politieke partijen met het oog op de aanstaande verkiezingen, en de gevolgen van de WOZ-waarde voor de huurprijsontwikkeling.

Huurbrief 55 Voorjaar 2016

Onze nieuwe Huurbrief is weer uit. Hierin o.a. aandacht voor de alternatieven voor de uitverkoop van de woningmarkt, huurders versus kopers (wonen in een gemengde omgeving), de Huurverhoging 2016, kleine woningen voor hoge huren (uit de koker van Blok) en de Haarlemmerpoortwoningen. Klik op lees verder om de Huurbrief te

hb50pic

Huurbrief nummer 50

Huurbrief nummer 50 van Huurdersvereniging Centrum is verschenen, met daarin artikelen over het renovatiebeleid van Ymere, vernieuwing van de Amsterdamse kaderafspraken, het shortstay beleid, een interview met Michiel Mulder van de nieuwe Huurdersvereniging Zuid en ons concept Woonmanifest 2014

« Older Entries