Monthly Archives: maart 2017

Onze nieuwe Huurbrief is uit!

Huurbrief nummer 58 van Huurdersvereniging Centrum die zojuist verschenen is, is een WOZ/verkiezingsspecial. Hierin o.a. aandacht voor het marktvolgend huurbeleid van het VVD/PvdA Kabinet, een schema met woonstandpunten van de politieke partijen met het oog op de aanstaande verkiezingen, en de gevolgen van de WOZ-waarde voor de huurprijsontwikkeling.