Gemeenteraadsverkiezingen

Overzicht standpunten van de politieke partijen in de verkiezingsprogramma’s 2022-2026 gericht op de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022

De binnenstad van Amsterdam staat onder zware druk. De commercie lijkt het voor het zeggen te hebben. Andere functies als de Universiteit van Amsterdam zijn grotendeels vertrokken uit de binnenstad. Hierdoor is een verschraling van de binnenstad opgetreden. Ook doordat bewoning door vrijwel uitsluiten rijken alleen nog maar haalbaar lijkt in de binnenstad. Daarnaast domineert de drukte van het platte toerisme de binnenstad. Die afkomt op met name de prostitutie en coffeeshops op en rond de Wallen. De bewoners van de binnenstad zijn daardoor de dupe. De balans tussen bewoning en bezoekers is weg.
Het beleid van het gemeentebestuur is tot nu toe volstrekt ontoereikend geweest deze tendens een halt toe te roepen. Daarom hieronder een inventarisatie van de plannen, die de verschillende politieke partijen met de binnenstad voor hebben. Leiden deze tot herstel van de diversiteit in de binnenstad en het terugdringen van de commercie en het (platte) toerisme?
Dit overzicht is een selectie uit de verschillende programma’s gericht op de punten, die de binnenstad aangaan. Daarbij met name ook op thema’s als behoud van het (Wereld)erfgoed en wat valt dit erfgoed te verwachten in verband met bijvoorbeeld de klimaatmaatregelen?
In de selectie zijn letterlijke teksten uit de programma’s opgenomen.

Overzicht standpunten van de politieke partijen in de verkiezingsprogramma’s 2022-2026
gericht op de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022