Monthly Archives: oktober 2013

Woningoproer in de Jordaan (2)

Het woningoproer vond plaats op vrijdagmiddag 18 oktober in de Bloemstraat halverwege de Eerste en Tweede Bloemdwarsstraat. Wonen dreigt onbetaalbaar te worden en de corporaties lijken te zijn vergeten voor wie ze zijn opgericht, aldus de bewoners. Lees meer hierover bij Wijksteunpunt Wonen

Nieuwe leegstandsregels

Sloop- en renovatiewoningen mogen voortaan zeven in plaats van vijf jaar tijdelijk verhuurd worden. Voor leegstaande kantoren en scholen is die periode opgerekt naar tien jaar. Deze verruiming van de Leegstandswet is per 1 juli 2013 ingegaan. Meermalen dezelfde woonruimte tijdelijk verhuren, is volgens de verruimde Leegstandswet nu ook mogelijk.

Woont u te goedkoop?

Er zijn ongetwijfeld mensen die goedkoop wonen. Maar vrijwel niemand zal zeggen dat hij te goedkoop woont. Op verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is er onderzoek gedaan naar scheefwonen door onderzoeksbureau ABF. Inmiddels is de inkomensafhankelijke huurverhoging ingevoerd. Van scheefheid is sprake wanneer een huurder een