Monthly Archives: juli 2014

Vooral huurders de klos

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft het onderzocht: in geval van een economische crisis zijn vooral huurders de klos. Huiseigenaren komen er goed vanaf. In 2012 ondervond 13% van de huurders fundamentale betalingsproblemen – tegen slechts 3% van de woningbezitters.

Blok over Ymere

De problemen van huurders van corporatie Ymere (o.a. gedwongen vertrek en ijzingwekkende huurverhogingen) hebben nu ook de nationale regering bereikt. Op 15 juli j.l. heeft de Tweede Kamer bij monde van kamerlid mevr. Karabulut (SP) vragen gesteld aan minister van Wonen en Rijksdienst Blok (VVD).