Blok over Ymere

De problemen van huurders van corporatie Ymere (o.a. gedwongen vertrek en ijzingwekkende huurverhogingen) hebben nu ook de nationale regering bereikt. Op 15 juli j.l. heeft de Tweede Kamer bij monde van kamerlid mevr. Karabulut (SP) vragen gesteld aan minister van Wonen en Rijksdienst Blok (VVD).

Opvallend nietszeggend is de reactie van de minister op de vraag:
Vindt U het acceptabel als door uw huurdersonvriendelijke politiek gezinnen worden gedwongen hun huurwoning te verlaten, te verhuizen en hun kinderen van school te halen? Waar liggen voor u de grenzen en hoe vertaalt u dit naar beleid?

Lees het hier samen met de rest van zijn opvattingen.

blok