Tag Archives: ymere

Blok over Ymere

De problemen van huurders van corporatie Ymere (o.a. gedwongen vertrek en ijzingwekkende huurverhogingen) hebben nu ook de nationale regering bereikt. Op 15 juli j.l. heeft de Tweede Kamer bij monde van kamerlid mevr. Karabulut (SP) vragen gesteld aan minister van Wonen en Rijksdienst Blok (VVD).

Ymere verdrijft

Huurders van Ymere worden het Centrum uitgejaagd. De woningcorporatie grijpt renovaties aan om van sociale huurwoningen af te komen. Hiervoor in de plaats komen er meer woningen voor de midden- en hoge inkomens. Soms mag je als huurder terugkeren, maar dan betaal je je wel blauw. UPDATE!