Monthly Archives: februari 2019

Bezwaar tegen WOZ

Inmiddels hebben zo’n beetje alle huurders van de Gemeente Amsterdam een gecombineerde aanslag 2019 ontvangen. In hele kleine lettertje staat daarin de nieuwe WOZ waarde vermeld. Ook huurders hebben de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze WOZ beschikking. Doe dit vooral als er iets niet klopt.