Monthly Archives: november 2013

Amsterdamse Energie

In Amsterdam bruist het. De energietransitie staat op kantelen. Steeds meer Amsterdammers produceren zelf of samen energie, of besparen op slimme wijze energie. Lokale energiecoöperaties schieten als paddenstoelen uit de grond. Redden we het op deze manier? Amsterdam is nog steeds sterk afhankelijk van fossiele bronnen, zoals steenkolen en gas.

Van wie zijn de corporatiewoningen?

De wooncorporaties hebben tegenwoordig grote tekorten. En hierbij denken we al gauw aan een gebrek aan financiële middelen. Waar het deze instituten niet aan ontbreekt is aandacht. En niet alleen van bezorgde huurders. Ook de overheid loert met ongezonde belangstelling op de corporaties, spiedend naar die geldkist, belust op de