Van wie zijn de corporatiewoningen?

De wooncorporaties hebben tegenwoordig grote tekorten. En hierbij denken we al gauw aan een gebrek aan financiële middelen. Waar het deze instituten niet aan ontbreekt is aandacht. En niet alleen van bezorgde huurders.

Ook de overheid loert met ongezonde belangstelling op de corporaties, spiedend naar die geldkist, belust op de inhoud.

In zulke omstandigheden is het interessant en belangrijk om meer te weten van de herkomst, de geschiedenis en de doelstellingen van de corporaties.

corpsvanwie

Een uitvoerig maar zeer duidelijk verhaal treft U aan op de site van de Huurdersvereniging Amsterdam.

Van de hand van Henri Zegers op de ASW website is deze kleurige powerpointpresentatie met een aantal aardige foto’s. Zegers is werkzaam bij het Team Wonen in Leiden.