Huurbrieven

2016

http://www.huurdersverenigingcentrum.nl/category/huurbrieven/

2015

http://www.huurdersverenigingcentrum.nl/category/huurbrieven/

2014

In editie nr 49 ontmoeten we enkele prominente Nederlanders. Hoor van kunstschilder Peter Klashorst  over alternatieve huurovereenkomsten en een steenkoude wooncorporatie.  Maak kennis met Ann Kahlé die na tien jaar bestuur een stapje terug doet. Gelukkig blijft ze ons ondersteunen en inspireren. De eerste bezwaarschriften tegen de onterecht verleende (want ongetoetste) shortstay vergunningen zijn inmiddels voorgelegd. Lees hierover ,,, en meer in Huurbrief nr 49.

peter_en_bea

 

De eerste huurbrief van 2014 is all about politics. De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan en de gevolgen voor de huurders van sociale huurwoningen zijn niet mals … als het aan de VVD ligt. Of valt het mee? En de SP, doen die het echt beter? Lees er het fijne van in huurbrief nr 48.

 

2013
De vierde en laatste huurbrief van 2013, Huurbrief 47. Na een jaar werken met de nieuwe Amsterdamse participatie­-afspraken zijn bewonerscommissies teleurgesteld. Ze steken er veel tijd in, maar wat eruit komt, is mager. De woningcorporatie kan haar renovatieplan doordrukken. Hoe nu verder?

tenements

 

In Huurbrief 46 aandacht voor het shortstay-beleid van Amsterdam. Is het einde van de shortstay-regeling in zicht? Misbruik zonder vergunning, belastingontduiking, overlast en brandgevaar tonen aan dat het beleid mislukt is. Een debat over hoe het wél moet.

In Huurbrief 45 leest u hoe nieuw huurbeleid gaten in uw portemonnee slaat. De inkomensafhankelijke huurverhoging komt er echt aan. Scheefwoners pak je er niet mee aan, al denkt de regering van wel. Maar verhuurders mogen de huren flink verhogen.

De binnenstad dreigt op den duur onbetaalbaar te worden voor huurders met een laag inkomen. Dit ondanks mooie afspraken tussen de Amsterdamse beleidsmakers. In Huurbrief 44 veel aandacht voor het nieuwe huurbeleid.

 

2011
Is samenwerking tussen huurders en kopers onontbeerlijk? Lees het in Huurbrief 37. Lees ook hoe de deelraad positief reageert op ‘t voorstel van Huurdersvereniging Centrum om de leegstand te onderzoeken. En hoor van wethouder Ossel welke belangrijke visie van de Woonbond hij onderschrijft.

Slecht nieuws in Huurbrief 38: huurverhogingen, wooncorporatie Ymere geeft niet thuis, huurders worden Bedonnerd en het is al Oost-West Asbest.

bedonnerd

Participatie van bewonerscommissies bij renovaties, en wel vanaf het het begin: werkt het? Het staat in Huurbrief 39. Samen met Boudewijn Oranje die vooral iets heeft met monumenten. En ziedaar (opnieuw!) nieuws over Ymere.

In Huurbrief 40 lezen we dat dankzij minister Donner straks een derde van de Amsterdamse huurwoningen in de vrije sector zal komen. Tenzij Woonbond en Huurdervereniging Amsterdam hun bodemprocedure winnen. In deze editie lezen we hoe het begon. Inmiddels weten we hoe het is afgelopen,

 

 

 

2010
In Huurbrief 33 een afscheidsinterview met Els Iping. Op de voorpagina de uitnodiging voor de komende ledenvergadering. Centraal staan punten die de huurders onder de aandacht van de nieuwe deelraad willen brengen. Verder in de Huurbrief een toelichting op de uitspraak van de Commissie Gelijke Behandeling over de advertentie van makelaar Keij & Stefels, waarin deze woningen uitsluitend aan ‘expats‘ aanbood. Tot slot een voorbeschouwing over de Tweede-Kamerverkiezingen.
iping

 

In Huurbrief 34 een nabeschouwing over de gevolgen van de verkiezingsuitslag. Er komen flinke huurverhogingen aan en er wordt bezuinigd. Verder in dit nummer het probleem scheefwonen. Is dat wel zo’n groot probleem als vaak wordt beweerd? Ook in de Huurbrief een interview met een actieve binnenstadhuurster en een opiniestuk waarin wordt gepleit voor uitbreiding van de huurtoeslag.

 

hb35

 

In Huurbrief 35 staat in het teken van energiebesparende maatregelen bij monumenten. Er mag heel veel niet, beperkende regels staan dit in de weg. Toch moeten ook monumenteigenaren en -verhuurders aan de slag. Bestuurslid Dingeman Coumou, oud-deelraadslid voor GroenLinks, pleit voor meer druk op de instanties zodat zij nieuwe manieren gaan verzinnen om monumenten energiezuiniger te maken. Die druk  kunnen bewonersgroepen en milieuorganisaties uitoefenen. Verder in Huurbrief 35 een interview met een  dappere binnenstadhuurder die strijdt tegen oneerlijke vergunningverlening. Tot slot een beschouwing over de gevolgen van de plaatsing van Amsterdam op de werelderfgoedlijst. Worden de huren straks onbetaalbaar in de binnenstad?

 

hb36

 

In Huurbrief 36 veel aandacht voor het bestrijden van leegstand. In stadsdeel Centrum staan te veel panden te lang nodeloos leeg. Wat is de oorzaak van deze leegstand? En hoe kan de overheid helpen om te zorgen dat er zo snel mogelijk gebruikers voor de lege woningen, winkels en bedrijfspanden worden gevonden? Verder in dit nummer: op de oostelijke eilanden stoten twee woningcorporaties voormalige huurcomplexen af. In de toekomst kunnen hier geen huurders meer terecht. Wat vindt de bewonerscommissie hiervan? Tot slot een interview met Leora Rosner, huurder van Stadgenoot, die het voor elkaar kreeg dat
van haar eigen dak en dat van een aantal buren bij een groot-onderhoudsbeurt een groendak werd gemaakt. Duurzame
bewonersparticipatie in optima forma.