Bezwaarschrift tegen Shortstay

Huurdersvereniging Centrum heeft met afschuw kennis genomen van de ongecontroleerde afgifte van honderden vergunningen shortstayverhuur. Tijd voor actie.

Op 6 februari publiceerde het Stadsdeelnieuws van stadsdeel Centrum een lijst van rechtswege verleende omgevingsvergunningen. In alle gevallen betrof het ambtshalve afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van short stay (sic).

Dit is ambtelijke taal voor zonder enige controle vergunningen afgegeven om woningen aan de voorraad te onttrekken.

Het is inmiddels zeker dat  een aantal van deze woningen niet in de vrije sector verhuurd kunnen worden. En mogelijk zitten er ook appartementen tussen met minder dan 143 punten. Als er geen controle wordt uitgevoerd, kunnen de aanvragers gemakkelijk wegkomen met foute opgaven, al dan niet met opzet gedaan.

Bij Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag zijn enkele van deze adressen ook al bekend, een teken aan de wand.

De gemeente heeft in zeker twee gevallen illegale verhuurders opnieuw shortstayvergunningen verleend.

Verhuurders hebben soms huurders onder druk gezet om hen te bewegen de huur op te zeggen. Vaak worden de woningen dan verbouwd, ingericht en al dan niet legaal verhuurd.

De Huurdersvereniging Centrum laat het er niet bij zitten. Lees hier het bezwaarschrift.

Rechtbank-hamer