Tegen de huurexplosie

Voor 2014 worden nog hogere huurverhogingen verwacht dan in 2013. Steeds meer mensen komen in de problemen. Huurdersorganisaties vinden een verhoging van de huur boven inflatie onaanvaardbaar. Het IBW-N (Initiatief Betaalbaar Wonen Noord) is een actie gestart om huurders zich te laten uitspreken tegen hoge huurverhogingen en andere maatregelen die leiden tot hogere huren.

ponthaven-noord

Begin 2014 zal het kabinet een voorstel voor de huurverhoging van 1 juli 2014 aan de Tweede en Eerste Kamer sturen. Dat is een goed moment om de resultaten van deze actie aan de Kamer te overhandigen. Huurdersvereniging Centrum steunt samen met Huurdersvereniging Amsterdam deze actie en roept iedereen op om mee te doen.

Steun deze actie door de oproep te ondertekenen bij het IBW-N (e-mail secretariaat@ibw-n.nl) of onderteken de petitie.