Impasse ouderenhuisvesting

De Wijkcentra in stadsdeel Centrum, de Huurdersvereniging Centrum en de Ouderenadviesraad Centrum hebben een werkgroep Ouderenhuisvesting gevormd uit onvrede over de mogelijkheden voor ouderenhuisvesting in stadsdeel Centrum, met name voor ouderen met een inkomen tot € 40.349.

Klik hier voor de notitie die afgelopen week is verstuurd aan de Gemeenteraadscommissie Wonen en is een reactie op de Voortgangsrapportage 2016 Programma Ouderenhuisvesting 2015-2018. Deze staat op de agenda van de gemeenteraadscommissie Bouwen en Wonen van 8 maart 2017 (agendapunt 12).

ouderenhv