Onze nieuwe Huurbrief is uit!

Huurbrief nummer 58 van Huurdersvereniging Centrum die zojuist verschenen is, is een WOZ/verkiezingsspecial. Hierin o.a. aandacht voor het marktvolgend huurbeleid van het VVD/PvdA Kabinet, een schema met woonstandpunten van de politieke partijen met het oog op de aanstaande verkiezingen, en de gevolgen van de WOZ-waarde voor de huurprijsontwikkeling.

In de Huurbrief wijzen wij ook op de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de WOZ beschikking die alle huurders dit jaar ontvangen. U kunt daarvoor een standaard bezwaarschrift gebruiken. Klik hier.

U kunt de Huurbrief hier downloaden.

 

Huurbrief58printscreen