Werknemers corporaties eisen lager salaris van top

Bestuurders van woningcorporaties moeten eerst maar eens hun eigen salarissen verlagen voordat ze bij werknemers aankloppen voor een versobering van de arbeidsvoorwaar-den. Dat zegt E. Werger van de vakbond. ‘Het is schrik-barend wat je nog af en toe aan beloningen tegenkomt.’

edith-werger-250px

Extra scholing

Belangenvereniging Aedes heeft de onderhandelingen met de vakbonden onlangs afgebroken omdat de standpunten te ver uit elkaar liggen. Volgens de werkgevers moeten de loonkosten omlaag. De Unie, FNV en CNV zeggen niet tegen een versobering te zijn, maar stelden daar toezeggingen voor extra scholing tegenover.

‘Dat ze dit hebben afgewezen is niet erg slim van ze’, zegt Werger. ‘Er worden in de corporatiesector net als in de financiële sector hele goede salarissen betaald en wij waren bereid daar naar te kijken.’ De bonden kondigden vandaag aan op acties aan te sturen.

Volgens De Unie, die vooral middelbaar en hoger personeel vertegenwoordigt, zijn de bestuurders ongeloofwaardig als ze over de hoogte van de salarissen beginnen. ‘Bestuurders hebben zichzelf verhogingen toegekend en dan roepen ze: “Jullie zijn veel te duur.”‘

Erik Staal

De maximale beloningen van bestuurders van woningcorporaties zijn wettelijk aan banden gelegd toen bekend werd dat veel bestuurders exorbitante bedragen verdienden. Zo kreeg Erik Staal van Vestia een half miljoen euro per jaar. Maar ook bestuurders van kleine corporaties met twintig man personeel zitten al snel op € 130.000.

WNT

De Wet Normering Topinkomens (WNT) maximeert de salarissen in de semipublieke sector vanaf 1 januari op een ministersalaris van € 178.000 inclusief onkosten. Voor kleine corporaties is dat lager. Veel bestuurders zitten nog altijd ruim boven de norm. Zij mogen de eerste vier jaar hetzelfde salaris behouden. Daarna moet het in drie jaar worden afgebouwd tot het wettelijk maximum.

Werger: ‘Dan zijn we zeven jaar verder, terwijl ze ook meteen tot een verlaging zouden kunnen overgaan.’ Volgens de Unie hebben de bestuurders de afgelopen paar jaar hun salarissen nog verhoogd.

Aedes dringt er bij de leden op aan de kosten te verlagen. Veel corporaties hebben hogere bedrijfslasten per woning dan commerciële verhuurders omdat ze jarenlang geen oog hadden voor de organisatie. Dat gaat ten koste van de nieuwbouw van sociale woningen en de huren die moeten worden betaald.

Bron: Het Financiële Dagblad