Woonduur wordt afgeschaft

Per 1 januari wordt de nieuwe Huisvestingswet van kracht en uiterlijk 1 juli 2015 moeten gemeenten de nieuwe regels hebben geïmplementeerd. Sommige wijzigingen zijn ingrijpend. Zoals de afschaffing van de woonduur. Iedere inwoner kan zich maar het beste inschrijven bij WoningNet.

het-wachten

Lees het hele artikel in NUL20

Op 12 december 2014 heeft Huurdersvereniging Centrum een brief gestuurd naar de Regioraad. Klik hier voor een pdf versie van de brief.