Woonmanifest

Huurdersvereniging Centrum ontwerpt in samenspraak met haar leden een nieuw woonmanifest. De ontwikkelingen in wetgeving en politiek, met alle bedreigingen voor de positie van huurders, de uitverkoop van betaalbare huurwoningen en de schandalen rond graaiende corporatiebestuurders, schreeuwen om een reactie. En om een duidelijke alternatieve visie. 

In de laatste Algemene Ledenvergaderingen (mei 2014, 19 juni 2014) hebben leden, gasten, genodigden en sparrende politici gediscussieerd over de grenzen van het huidige afbraakbeleid. Op basis van deze samenkomsten, waarbij enkele fundamentele stellingen de leidraad vormden, presenteert de Vereniging een bondig geformuleerd, breedgedragen verhaal over herstel en vernieuwing van de sociale huursector.

Het manifiest is op dit moment in de maak en volgt spoedig.

De verslagen van de ledenvergaderingen leest U hier.

En zie ook dit artikel.

stellingen