Gedachten over de Buurtwet

Op 15 april j.l. kwamen bewoners van Amsterdam Centrum en andere belangstellenden bijeen in het Claverhuis om te praten over de Buurtwet. Zij reageerden hiermee op een oproep van Huurdersvereniging Amsterdam. De avond was bedoeld voor huurders en andere bewoners die mee wilden discussiëren over deze initiatiefwet van o.a. GroenLinks.

De wet (eigenlijk verordening, de Buurtwet heeft enkel gemeentelijk bereik) is nog in de maak en de opstellers zoeken in een vroeg stadium de betrokkenheid van degenen die het aangaat .

Er was volop gelegenheid om ideeën te spuien, kritiek te uiten of om één en ander rustig aan te horen.

Het moet gezegd, de opkomst was mager. Er waren hooguit 25 bezoekers. De meesten vertegenwoordigden een vereniging of instantie. Het aantal ‘gewone buurtbewoners‘ was gering.

Dit gegeven was illustratief voor een belangrijk vraagstuk: hoe spoor je de burger aan tot initiatief? Hoe verleid je mensen tot activiteiten?  Met de Buurtwet moeten beslissingen over lokale regelgeving bij de bewoners zelf komen te liggen. Maar wat als geen enkele buurtbewoner daar zin in heeft? Passiviteit lijkt een deugd tegenwoordig en aandacht voor het algemeen belang uit de mode.

Het voorlopige antwoord hierop luidt volgens de organisatoren: als de buurt niet wil, dan gebeurt er niets.
lantaarn

De deelnemers zetten vraagtekens bij de democratische vorm waarin het wijkbestuur gestalte moet krijgen. Wat gebeurt er bij belangentegenstellingen, wat als twee initiatieven botsen of als men elkaar kapot probeert te concurreren? Wie hakt er knopen door? Bewoners zijn huurder, huiseigenaar of ondernemer, maar welke invloed krijgen expats en short-stay gasten op een buurt?
En (o gruwel!) wat als een democratisch gekwalificeerde meerderheid samenspant, de hooivorken tevoorschijn haalt en ‘ongewenste‘ buren wil aanpakken?

Uit zulke gevallen blijkt dat het verstandig is om effecten van de Buurtwet altijd te toetsten aan bestaande wet- en regelgeving, waarbij grondrechten en andere fundamentele aanspraken gewaarborgd blijven.

Hoe komen lokale besluiten eerlijk tot stand? De bezoekers in het Claverhuis denken aan enquêtes, stemmingen, verkiezingen en het internet.

Kortom, de Buurtwet is nog niet af. De organisatoren zullen voorlopig verder gaan met het verzamelen van ideeen en suggesties.

Lees meer over de Buurtwet of doe mee aan de enquete.

Neighbours TV Families