Praat mee over de Buurtwet

Adviseurs, projectmanagers, beleidsdeskundigen, professionals. Zij moesten de wijken redden. En de resultaten? Die blijken niet erg sensationeel. Tijd voor iets nieuws … Herstel: tijd voor iets ouds! En vertrouwds. De buurt komt namelijk terug bij de bewoners, tenminste als het aan de initiatiefnemers van de Buurtwet  ligt. Praat mee.

De buurtwet komt voort uit de wens van de overheid om geen geld meer te besteden aan maatregelen, deskundigen en organisaties die buurtbewoners in nood moeten bijstaan. In de loop der jaren merkte de Engelse overheid dat, ondanks alle inzet om buurten te verbeteren en de levensstandaard te verhogen, de resultaten mager waren. Men bedacht dat het beter is bewoners iets in handen te geven waardoor ze iets voor zichzelf konden opbouwen. Bewoners moeten het zelf doen en vooral goedkoper, waarbij ook het bedrijfsleven bijdragen moet leveren.

Amsterdam wil nu de Buurtwet instellen waarin de rechten van buurtorganisaties, bewoners- en burgerinitiatieven, wijkondernemingen e.d. worden vastgesteld. De Burgerinitiatiefgroep Lokale Democratie wil deze Wet samen met de bewoners van Amsterdam opstellen.

Een wet voor de bevordering van het eigen initiatief van burgers kan niet zonder de raadpleging van die burgers zelf. Daarvoor zullen er lokale bijeenkomsten worden georganiseerd waaraan iedereen kan meedoen.

Hebt U belangstelling om tussen 7 en 17 april 2014 deel te nemen aan deze discussie, op een avond bij U in de buurt?  Stuur een e-mail naar de informatiebalie van Huurdersvereniging Centrum.

Blijf op de hoogte en houd onze website in de gaten.

Lees het Manifest van Burgerinitiatiefgroep Lokale Democratie.
Lees MAAK DE BUURT WET bijlage ter orientatie.