De Tabakspanden: Ontruiming voor leegstand?

Woonstichting De Key wil de Tabakspanden aan de Spuistraat zo snel mogelijk laten ontruimen. De bewoners pikken dit niet en voeren actie. Ook HVC heeft zich uitgesproken tegen ontruiming en stuurde een brief.

Tabak

Lees de brief van HVC door hier te klikken.


Laatste nieuws:

Dinsdagavond 10 maart bespreekt de bestuurscommissie Centrum de toekomst van de Tabakspanden.

Woensdag 11 maart om 13 uur bespreekt de gemeenteraad de dreigende ontruiming van de Tabakspanden en Het Slangenpand.

Filmpje op AT5 van 7 maart


De Key gaat de panden niet zelf verbouwen, zoals ze altijd heeft beweerd. De panden worden gestript om zo snel mogelijk door te verkopen. Dit zou betekenen dat de Tabakspanden wellicht jarenlang zullen leegstaan, onbewoonbaar gemaakt en dichtgetimmerd.

De Key heeft via juridische procedures tegen zowel huurders als krakers toestemming voor ontruiming bedongen. De kunstenaars en antikrakers die in de Tabakspanden wonen en werken zijn gesommeerd hun ruimtes per 18 maart leeg op te leveren. De Key beroept zich op dringend eigen gebruik, en zegt te willen gaan slopen en bouwen. Maar is dat wel zo? Niets wijst er op dat de Key werkelijk zal gaan bouwen; er zijn geen aannemerscontracten en er is geen prospectus. Het heeft er alle schijn van dat De Key zich voegt in de lange rij van vastgoedspeculanten en zich niets gelegen laat liggen aan de inzet van stad en stadsdeel om de bestaande creatieve broedplaatsen in de Spuistraat te behouden.

Daarom neemt Makelaar Tabak, het collectief van bewoners en ondernemers, kunstenaars en krakers die al ruim 30 jaar in de Tabakspanden wonen en werken, per direct het initiatief in eigen handen en zet de Tabakspanden zelf te koop! In bewoonde staat wel te verstaan!

Voor meer informatie:

www.makelaartabak.nl
info@makelaartabak.nl