OPROEP VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN HUURDERSVERENIGING CENTRUM

witteboei

 

OPROEP voor de

ALGEMENE LEDENVERGADERING

van Huurdersvereniging Centrum

 

op woensdag 20 april 2016

aanvang:   19.30 uur

plaats:       de Witte Boei

Kleine Wittenburgerstraat 201

 

 

 

Beste leden,

 

 

Hierbij nodigen wij u uit voor de ledenvergadering  

 

Op de agenda staat:

 

  1. opening en mededelingen

 

  1. THEMA jongerenhuisvesting

met vertegenwoordigers van huurdersverenigingen voor studenten en jongeren

Over tijdelijke huurcontracten, lange wachtlijsten, of …

 

  1. verslag ledenvergadering van 2 december 2016 (bijlage op website HvC)

 

  1. Stand van zaken reorganisatie Huurdersvereniging Amsterdam

 

  1. Jaarverslag 2015  (bijlage op website HvC)

 

  1. benoeming Janny Akkerman tot bestuurslid

 

  1. rondvraag en sluiting

 

 

 

Het bestuur van Huurdersvereniging Centrum

 

 

N.B. de bijlagen staan op onze website maar kunnen ook worden afgehaald op het secretariaat (Elandsgracht 70)

 

verslag ALV 151202

JAARVERSLAG 2015

2016huurverhoging website HvC april

2016doorstroming [website HvC ]april 2016