Ymere bouwt meer koop- dan huurwoningen

Ymere verkoopt 

Ymere bouwde het afgelopen jaar meer koopwoningen dan sociale huurwoningen. Dat blijkt uit het jaarverslag van de woningcorporatie, die met 90.000 eenheden een van de grootste corporaties is van het land.

De ontwikkeling van koopwoningen is opvallend omdat uit het onderzoeksrapport van de Parlementaire Enquête Woningcorporaties bleek dat corporaties zich verre moeten houden van commerciële activiteiten. Veel corporaties hebben de afgelopen jaren verliezen geleden op de ontwikkeling van koopwoningen.

Gevarieerd aanbod

Volgens Ymere is de bouw van koopwoningen nodig voor een gevarieerd woningaanbod. Ook wijst de corporatie erop dat het om een momentopname gaat. ‘In 2013 realiseerden we 773 huurwoningen en slechts 36 koopwoningen’, zegt een woordvoerder.

Ymere verhuurt vooral woningen in Amsterdam, Haarlem, Haarlemmermeer en Almere. Ook bestaat de doelgroep volgens de corporatie voor een belangrijk deel uit huishoudens met een laag inkomen. Driekwart van de woningen heeft een verkoopprijs van minder dan €200.000.

Volgens Ymere levert de verkoop van woningen winst op. In 2014 ging het om €24 mln. ‘ In 2013 was dat €15 mln’, zegt de woordvoerder.

Ymere leverde vorig jaar 516 koopwoningen op. Daarnaast startte de corporatie met de bouw van 487 koopwoningen. Het aantal opgeleverde sociale huurwoningen bedroeg 316. Daarnaast werd gestart met de bouw van 270 sociale huurwoningen.

Hogere huuropbrengst

Ymere verkocht van het bestaande bezit ruim duizend woningen. Met de boekwinst wordt de bouw van nieuwe woningen gefinancierd. Ymere heeft in totaal 20.770 woningen aangewezen voor verkoop. Doordat zittende huurders meestal niet willen kopen, kunnen de meeste woningen pas van de hand als de woningen leeg komen. De WOZ-waarde van het totale woningbezit van Ymere is €14,3 mrd.

Uit het jaarverslag blijkt ook dat Ymere de huuropbrengsten met ruim 5% heeft verhoogd. Dit is inclusief verhogingen die het gevolg zijn van de intrek van nieuwe huurders. Als de oude huurder vertrekt, krijgt de nieuwe huurder meestal een huur die in de buurt ligt van het wettelijk maximum. Bij oude huurders ligt het huurniveau daar meestal ruim onder.

De gemiddelde huurprijs bij Ymere is nu zo’n €500 en bedraagt daarmee ongeveer 75% van het bedrag dat volgens regelgeving als maximaal redelijk mag worden beschouwd. Het jaar ervoor was dit nog 70%.

Vooral huurders met hoge inkomens zijn meer huur gaan betalen. Ongeveer 14% van de huurders van Ymere verdient meer dan €43.600. Voor deze groep ging de huur met 6,5% omhoog.

Doorstroming bevorderen

Veel corporaties verhuren woningen ruim onder het wettelijk maximum doordat ze jaren achtereen slechts beperkte huurstijgingen hebben doorgevoerd. Het kabinet geeft corporaties sinds een paar jaar meer ruimte om de huren te verhogen.

Het kabinet wil de doorstroming naar koopwoningen bevorderen van huishoudens met hogere inkomens. De huurverhogingen voor lagere inkomens wordt deels gecompenseerd door extra huurtoeslag. Ymere zegt huishoudens met de laagste inkomens ook tegemoet te komen door in 2015 huurverhogingen te beperken.

Ymere boekte in 2014 een winst van €176 mln tegen een verlies van €89 mln het jaar ervoor. Dit was behalve aan huurverhogingen te danken aan een waardestijging van het vastgoed. In 2013 was nog sprake van een waardevermindering.

Ymere bespaart ook op kosten. Het aantal werknemers uitgedrukt in fte daalde van 957 naar 906. Uit een onderzoek van Aedes bleek eerder dat de corporatie met €999 aan bedrijfslasten per woning gemiddeld scoort. Door besparingen moeten de lasten verder omlaag.

http://fd.nl/economie-politiek/1102333/ymere-bouwt-meer-koopwoningen-dan-sociale-huurwoningen