Waarom 70 % bewoners-instemming terugmoet in de Kaderafspraken

download (2)http://www.shortly.nl/vxp Update

In mei staat de vernieuwing van de ‘Amsterdamse Kaderafspraken bij sloop en renovatie’ op de gemeentelijke agenda. Een document waarin beschreven staat wat de rechten van huurders van corporatiewoningen zijn als de corporatie hun huis wil slopen of renoveren: http://www.amsterdam.nl/gemeente/organisatie/ruimte-economie/wonen/wonen/publicaties/stedelijke/stedelijke/amsterdamse/.

Een van de conclusies van onderzoeksbureau RIGO in de evaluatie van de Amsterdamse Kaderafspraken was dat de betrokkenheid van bewoners bij plannen voor sloop en renovatie moest worden verbeterd.
De corporaties voelen daar echter niets voor, de bewoners moeten immers toch weg. Ze mogen wel in gesprek met de corporatie over waarnaartoe en de mate van huuraanpassing (het Sociaal Plan).

Wat er recent gebeurd is bij de monumentale Piggelmeewoningen in de Bos & Lommer laat zien hoe belangrijk het is dat bewoners wel inspraak hebben.
De Huurdersvereniging Centrum wil de draagvlakmeting terug, in het geval van sloop en ingrijpende renovatie.