Vastgoedbezitters aan zet: wekelijks 24 economische daklozen erbij

Elke week komen er in Amsterdam vierentwintig nieuwe “economisch daklozen” bij. De Regenboog Groep houdt daarom op 14 mei van 8:00 uur tot 10:00 uur een manifestatie op de Elandsgracht (Amsterdam). Daarbij roept de organisatie vastgoedeigenaren op om hun verantwoordelijkheid te nemen en economisch daklozen te helpen.

De Regenboog Groep ondersteunt economisch daklozen, maar kan dat niet alleen. Ze doet een oproep aan de 30 grootste vastgoedeigenaren van Amsterdam. In een brief vraagt ze hen om verantwoordelijkheid te nemen in het huisvestingsprobleem van economisch daklozen. Om de oproep te onderstrepen zet De Regenboog op 14 mei vierentwintig kartonnen tenten neer. Voor elke nieuwe daklozen van die week één. Daartussen speelt men een Kafkaësk daklozen-spel met passanten, om de hindernissen die daklozen ervaren inzichtelijk te maken.

Economisch daklozen

Van de 34 nieuwe daklozen die er wekelijks in Amsterdam bij komen is volgende de Amsterdamse GGD screeningsbalie 70% zelfredzaam (24 personen). Economische daklozen worden ook wel zelfredzame daklozenof nieuwe daklozen genoemd. Kenmerkend aan deze groep (economisch daklozen) is dat ze geen verslaving of psychiatrische problemen hebben. Toch komen ze op straat te staan. Een nieuwe woning is dan niet snel gevonden. Het risico is groot dat de problemen zich opstapelen. Geen thuis kan bijvoorbeeld leiden tot een onrustig en onveilig gevoel of zelfs psychische problemen, een zware belasting voor het sociale netwerk of (meer) schulden. Hoewel economisch daklozen zelfredzamer zijn dan de traditionele daklozen, hebben ze toch hulp nodig. Met een klein beetje hulp kunnen ze wél al een forse stap zetten.

Malika Amghar vertelt wat zelfredzame of economische daklozen zijn en wat De Regenboog Groep hen biedt.

Oplossing zoeken

Uiteraard zijn de problemen in de Amsterdamse woningmarkt niet snel op te lossen. Toch zijn er manieren om het leed voor economisch daklozen te verminderen.

De Regenboog denkt dat particuliere vastgoedeigenaren een sleutel in handen hebben bij het verzachten van het probleem. De Regenboog nodigt Amsterdamse vastgoedbezitters in een brief uit om in 2019 één week dakloosheid voor hun rekening te nemen. Dat kan door 24 kamers beschikbaar te stellen tegen een redelijke huur.

economisch daklozen, vastgoed, actie

De Regenboog Groep roept ook anderen op om onbenut woonruimte beschikbaar te stellen. Er zijn veel onbenutte kamers bij huurders. Die kamers zijn prima tijdelijke woonruimte voor economisch daklozen. Via legale onderhuur kunnen zelfs mensen in de bijstand en huurders van woningcorporaties een kamer verhuren. Bijkomend voordeel van onderhuur is dat het een leemte in aanspraak of zorg invult. En het is een aanvulling op het inkomen van de verhuurder.

Woningmarkt in Amsterdam

De wachtlijsten voor een sociale huurwoning zijn erg lang. Voor een woning in Amsterdam is een gemiddelde inschrijfduur van 15 jaar nodig. Bij acute dakloosheid biedt dat geen oplossing. Een woning kopen is voor lage inkomens eenvoudig geen optie. Als een economisch dakloze een middeninkomen heeft, dan moet hij terecht op een heel krappe woningmarkt. Huren tussen de 720 euro en ongeveer 1000 euro zijn in de hoofdstad zeer schaars. Boven de 1000 euro zijn de woonlasten voor een middeninkomen te hoog, dus ook kopen is dan niet haalbaar.

Maatschappelijke opvang

De traditionele daklozen kan terecht bij de maatschappelijke opvang, zoals het Leger Des Heils. De groep die daar onderdak vindt heeft in de regel een zwaardere problematiek dan die van de economisch dakloze. De Regenboog Groep wil (een snel) herstel voor de daklozen en beheersing van de kosten. Passend aanbod is daarvoor noodzakelijk. Economisch daklozen opvangen in de reguliere maatschappelijke opvang kan zelfs leiden tot verdere verslechtering van de situatie en afhankelijk raken van hulp.

Bekijk alle projecten over het onderwerp Dak- en thuislozen

Bron: website De Regenboog Groep