Bewonersraad Nieuwmarkt-Groot Waterloo steunt adres van Huurdersvereniging aan de Gemeenteraad over de toenemende drukte in de binnenstad!

Groot Waterloo2

 

Correspondentie-adres:

C van Dijk

Nieuwe Amstelstraat 25

1011PL Amsterdam

 

Datum: 28 maart 2018

 

Betreft: Drukte en Leefbaarheid in Nieuwmarkt en Groot Waterloo.

Instemming met Raadsadres van Huurdersvereniging Centrum van 6 maart 2018:

“Huurdersvereniging Centrum eist maatregelen om groei toerisme af te remmen.”

Geachte leden van de Gemeenteraad van Amsterdam.

De Bewonersraad onderschrijft het Raadsadres en Persbericht van Huurdersvereniging Centrum van 6 maart 2018. De noodkreet om te vechten voor een leefbaar Amsterdam en de uitpuilende toeristenstad te ontmoedigen is ons uit het hart gegrepen. Wij onderschrijven volledig de oproep aan het bestuur om op korte termijn daadkrachtig in te grijpen en maatregelen te nemen .

 

Op velerlei manieren merken wij ook in onze buurt 1011 dat de boeiende mix van wonen voor verschillende groepen en leeftijden en werken en recreëren en cultuur onder druk staat.

Onze buurt dreigt een pretpark te worden voor toeristen. Bewoners trekken noodgedwongen weg, verjaagd door de overlast van het ongezonde leefklimaat door overvolle straten met voetgangers, fietsen, bestelbusjes, taxi’s en vooral giftige uitlaatgassen. Hun woningen worden ingenomen door rijkere buitenstaanders, die de woningen aan toeristen onderverhuren en geen snars geven om de leefbaarheid van de buurt.

 

Menshaftig proberen we de sociale structuur van de buurt overeind te houden. Met voorstellen voor behoud van sociale woningen en doorstroommogelijkheden voor ouderen (Werkgroep Ouderen Nieuwmarkt / Groot Waterloo en Taskforce Wonen en Zorg). Met voorstellen voor vergroening van de buurt en actieve inzet voor geveltuintjes.

Met plannen en ideeën om de overlast van rondrijdende taxi’s te verminderen. Met discussies met woningcorporaties om de gentrificatie te stoppen. Met ogen en oren om de toeristenoverlast te beperken en gidsen aan te spreken als ze telkens weer met grote groepen door de buurt lopen. Met overleg met straatmanagers voor een gevarieerd winkelbestand.

 

We kaarten de volslibbing van de openbare ruimte aan en het reclamebeleid met ronddraaiende beelden. We proberen woningonttrekking te voorkomen zoals in voormalig verzorgingshuis Wittenberg, dat helaas werd bestempeld als short stay en daarom nu een hotelfunctie krijgt. We spreken regelmatig in bij commissies en gemeenteraad rond vervuilde lucht, verkeersoverlast en touringcarbeleid. We vechten voor de leefbaarheid in de Valkenburgerstraat en versmalling van de Weesperstraat (een oude belofte) en tegen short-stay en nog meer hotels en horeca.

 

Kortom: we werken met veel inzet aan een leefbare buurt.

Helaas voelt het als vechten tegen de bierkaai.

Een voorbeeld. Onlangs ontving de secretaris van onze Bewonersraad het volgende bericht: “Meneer Cliff, aangezien ik per 1 april de buurt ga verlaten (ja, ik vlucht Amsterdam uit, druk toeristen hufterigheid duur yuppenbuurt), mag je me van de verzendlijst afhalen. De keren dat ik bij de Bewonersraad was, vond ik de deelname van buurtbewoners opmerkelijk actief. En jullie als bestuur, voorzitter, notulisten doen ook prima werk. Hulde. De Nieuwmarkt bruist. Ik had best wel de Flesseman ingewild, maar ik ben niet zielig en ziek genoeg. Jammer dat ik de buurt uit ga. Het ga jullie goed.”

 

Een schrijnend verhaal. Zoals er zo vele zijn. Bewoners ontvluchten de stad, of voelen zich niet meer thuis in de stad die steeds minder straalt als ons prachtige Amsterdam.

Wanneer komen er vanuit het gemeentebestuur nu daadwerkelijk stappen om de toeristenstroom naar Amsterdam in te dammen en de platte vercommercialisering van de stad tegen te gaan? Hier en daar komen er nu initiatieven en inzichten dat het zo niet langer kan. Eindelijk komen er voorstellen om niet meer door te gaan met de uitverkoop van het sociale woningbestand. Er komt meer aandacht voor verblijfskwaliteit in de openbare ruimte en de stad voor de voetganger. Er wordt geprobeerd om het eenzijdige aanbod van souvenirwinkels en eetwaren winkels voor toeristen te beperken. Aarzelend komt een tegenbeweging op gang. Maar het is te weinig.

 

Huurdersvereniging Centrum doet een dringend beroep op u om een daadkrachtige koers in te zetten. En zij noemt hierbij 9 maatregelen met een deadline. De Bewonersraad Nieuwmarkt / Groot Waterloo onderschrijft dit Raadsadres, want het gaat maar door.

En wij voegen als Bewonersraad nog een tiende actiepunt toe:

De Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo is tegen bewegende MUPI’s!

Wij verzoeken u om geen vergunning te verlenen voor digitale reclamezuilen in de historische binnenstad. De stad is overvol met objecten, het straatbeeld wordt steeds onoverzichtelijker en schreeuwender. Bewegende reclamebeelden passen niet in het beschermd stadsgezicht. Wij maken bezwaar tegen het besluit van 22 maart 2018 voor het tijdelijk plaatsen van 28 digitale reclamezuilen in de oipenbare ruimte van stadsdeel Centrum.

Wij vragen met klem om de aanvraag af te wijzen.

 

In 2018 komt er een nieuw bestuur in de stad. Er is alle reden om nu daadwerkelijk de uitholling van Amsterdam tegen te gaan. We willen weer trots zijn op een leefbaar en sociaal Amsterdam. Niet de economie en de commercie voorop, maar de leefstad Amsterdam, met een boeiende mix van mensen en culturen.

Het kan nog, de omkering. Maar het moet wel snel. Veel groepen en bewoners in de stad willen daadwerkelijk meedenken en meewerken aan maatregelen om de uitverkoop van de stad tegen te gaan. We blijven graag in gesprek met het bestuur. En allereerst wensen we dat ons bestuur kracht en durf toont om het tij te keren.

De maatregelen die Huurdersvereniging Centrum in het Raadsadres noemt kunnen een duidelijk begin zijn. Wij zijn benieuwd naar uw reacties op het Raadsadres.

 

Met vriendelijke groet,

namens de Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo,

 

 

 

 

 

 

C van Dijk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage: Adres aan de gemeenteraad van de Huurdersvereniging Amsterdam Centrum dd. 6 maart 2018