Opvragen WOZ-waarde

images (3)Voorbeeldbrief om WOZ-waarde op te vragen

Opvragen WOZ beschikking via e-mail aan: bezwaar.dbga@amsterdam.nl

 

Geachte heer, mevrouw,

 

Ik verzoek u vriendelijk om mij een afschrift te zenden van de WOZ beschikking en het taxatieverslag van het adres:

 

>>straat,naam, huisnr, postcode, plaats<<

 

Ik ben huurder van bovengenoemde woonruimte en ik heb belang bij deze gegevens vanwege een verzoek tot huurverlaging vanaf 1 oktober 2015.

 

Citaat uit de circulaire aanpassingen woningwaarderingsstelsel WWS:

 

‘’Gemeenten dienen tevens al vanaf juli 2015 rekening te houden met een reëel belang bij de huurder. In juli 2015 zullen huurders namelijk een voorstel tot huurverlaging moeten doen indien zij menen dat het gebruik van de WOZ-waarde moet leiden tot een huurverlaging per 1 oktober 2015. Een huurder die niet eerder een WOZ-beschikking heeft ontvangen, kan zich hierdoor al in juli 2015 tot de gemeente wenden voor een WOZ-beschikking waarbij hij aangeeft dat hij een belang heeft vanwege een mogelijke huurverlaging.”

Zie: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/circulaires/2015/07/14/circulaire-aanpassingen-woningwaarderingsstelsel-wws.html

 

Ik hoop spoedig van u te vernemen.

 

Met vriendelijke groet,

 

>> Dhr/mw volledige en correcte voorletters en achternaam (wordt gecheckt in het register)