Corporaties vragen Van Veldhoven om reactie op bezwaarschrift tegen verhuurderheffing

Tweehonderd woningcorporaties vragen minister Van Veldhoven om een inhoudelijke reactie op hun bezwaarschrift tegen de verhuurderheffing. Daarbij moet duidelijk worden hoe de heffing zich verhoudt tot de wettelijke bepaling, dat het vermogen van corporaties behouden moet blijven voor de uitvoering van de volkshuisvestelijke taken.

Afgelopen najaar maakten de corporaties onder het motto #ikwileenhuis bij de Belastingdienst bezwaar tegen de torenhoge aangifte verhuurderheffing. De Kamer verzocht toenmalig minister Ollongren om een reactie, maar die verwees door naar de Belastingdienst. Die heeft inmiddels uitspraak gedaan. De Belastingdienst stelt dat zij niet bevoegd is tot een inhoudelijk oordeel over principiële grieven. Reden voor bestuursvoorzitter Hester van Buren van Rochdale en Stefan van Schaik, directeur-bestuurder van Wooncompagnie, om in een open brief namens de bezwaarmakende corporaties alsnog de minister om een reactie te vragen.

De kern van het bezwaar is of geld van corporaties bestemd moet blijven voor volkshuisvesting. De Woningwet schrijft dat in artikel 19 voor. “Het is goed dat er een wet is die voorkomt dat het in de stenen van de sociale woningvoorraad opgeslagen vermogen verdwijnt op een manier waar we later spijt van krijgen”, aldus de ondertekenaars. Volgens hen leidt de heffing tot of hogere huren of meer woningverkopen dan wel minder investeringen.

Bron: Nul20 4 december 2019