Bezwaar tegen besluit omgevingsvergunning dd. 15 maart 2018

20180503download

 

 

 

Aan het Algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Centrum

Juridisch Bureau

Postbus 483

1000 AL Amsterdam

 

Amsterdam, 2 mei 2018

 

 

Betr.: bezwaar tegen besluit omgevingsvergunning dd. 15 maart 2018, kenmerk 3362065

 

 

Geacht Algemeen bestuur stadsdeel Centrum,

 

 

Met verbazing en teleurstelling heeft het bestuur van de Huurdersvereniging Centrum kennis genomen van het besluit van 15 maart 2018 tot het plaatsen van 28 digitale reclamezuilen in de openbare ruimte van stadsdeel Centrum.

 

De Huurdersvereniging Centrum vertegenwoordigt een groot aantal bewoners van de Amsterdamse binnenstad. Eén van de belangrijkste punten waar de Huurdersvereniging zich in de afgelopen jaren in toenemende mate mee heeft bezig moeten houden is de afname van het wooncomfort van de bewoners van de Amsterdamse binnenstad. Dat wooncomfort is door de grote druk van met name het aantal bezoekers van de Amsterdamse binnenstad op veel plekken al drastisch achter uitgegaan. Dat geldt met name door het steeds uitgebreider en intensiever gebruik van de openbare ruimte in de binnenstad. Door vanwege het bestuur vrijwel alle aanvragen voor een terrasvergunning te honoreren, maar ook door steeds meer voorwerpen in de openbare ruimte als reclameborden, fietsenrekken en winkeluitstallingen. Van die beperkte en al te volle openbare ruimte moeten dus steeds meer mensen gebruik maken. En dat zijn dan met name de bezoekers van de binnenstad. In 2017 werd Amsterdam – lees de Amsterdamse binnenstad – door 17 miljoen mensen bezocht. De schattingen van de gemeente Amsterdam zelf zijn dat dat rond 2025 kan zijn opgelopen naar 30 miljoen bezoekers!

Het lijkt duidelijk dat de ruim 80.000 bewoners hierdoor steeds meer in de verdrukking komen. Hun woonomgeving verandert steeds meer in een openbare ruimte, die vercommercialiseert en zich richt op de bezoekers van de stad in plaats van de bewoners. En dat terwijl de stad er primair zou moeten zijn voor de bewoners en pas secundair voor de bezoekers.

 

Het gemeentebestuur zelf heeft gesteld te streven naar een balans tussen bewoners en bezoekers van de stad. Vanuit die optiek zou het naar de mening van het bestuur van de Huurdersvereniging logisch zijn dat het gemeentebestuur tot een moratorium voor het plaatsen van nog meer voorwerpen in de openbare ruimte in de binnenstad zou hebben besloten. Het besluit tot het plaatsen van 28 digitale reclamezuilen staat hier diametraal tegenover. Dit besluit is buitengewoon teleurstellend voor al die bewoners, die menen dat het misschien nog goed komt met de binnenstad.

Vooral ook het feit dat het hier gaat om digitale reclamezuilen doet afbreuk aan een normale beleving van de openbare ruimte. De lichtflikkeringen en beeldwisselingen op de zuilen geven een voortdurend en onrustig en stressvol gevoel in de woonomgeving.

Afgezien daarvan staan de reclamezuilen gewoon in de weg. Voor veel bewoners vooral bewoners, die slecht ter been zijn, maken deze zuilen de openbare ruimte nog moeilijker beloopbaar.

Kortom deze reclamezuilen horen niet in een woonomgeving te staan. Zeker in een woonomgeving, die al zo belast is.

 

Ook het feit dat het hier om een besluit voor het zogenaamd tijdelijk plaatsen van 28 reclamezuilen gaat is verontrustend. Betekent het dat na het verloop van de termijn de reclamezuilen weer worden verwijderd? Dat gelooft niemand. In tegendeel de ervaring in Amsterdam wijst uit dat tijdelijke objecten veelal definitief worden. In dit geval lijkt het meer op een handigheidje van het bestuur om de eerste verontwaardiging te kunnen pareren met dat het hier om tijdelijke vergunningen gaat om dan na verloop van de termijn de objecten definitief te vergunnen.

 

Wij verzoeken u daarom het besluit van 15 maart, kenmerk 3362065 in te trekken.

 

 

Hoogachtend,

 

 

Dingeman Coumou

Voorzitter Huurdersvereniging Centrum

 

Huurdersvereniging Centrum

Elandsgracht 70

1016 TX Amsterdam