Bericht voor huurders De Key 65+ die willen verhuizen naar een meer geschikte woning

Logo deKeydePrincipaal PMS C (nog in bewerking)

Bericht voor huurders De Key
65+ die willen verhuizen naar
een meer geschikte woning
BO1018 January 22, 2018 De Key, Gemeente Amsterdam, Ouderen,
Stadsdeel Centrum, Woonbeleid
Huurders van De Key van 65 jaar en ouder die in aanmerking komen voor
de regeling ‘Van hoog naar laag’ of – ongeacht leeftijd – voor de regeling
‘Van groot naar beter’, kunnen zich per brief melden bij De Key als ze op
zoek zijn naar een meer geschikte woning binnen stadsdeel Centrum (soms
ook daarbuiten). De Key zal dan actief proberen om een geschikte woning
aan te bieden als die vrijkomt.
Wie komen in aanmerking voor de regeling ‘Van hoog naar laag’?
Bewoners van 65 jaar en ouder die op de tweede verdieping of hoger
wonen zonder lift. Bewoners van 70 jaar en ouder krijgen de garantie dat
zij de aangeboden woning tegen dezelfde huur kunnen huren als de woning
die ze achterlaten. Deze laatste regel geldt niet bij oplevering van nieuwe
woningen. De voorrangsregeling geldt alleen bij verhuizing binnen het
eigen stadsdeel.
Wie komen in aanmerking voor de regeling ‘Van groot naar beter’?
Huishoudens van maximaal drie personen met een woning met vijf of meer
kamers met een oppervlakte van tenminste 70 m2. De huur van de nieuwe
woning zal niet hoger zijn dan die van de achtergelaten woning. Voor deze
regeling geldt niet de beperking tot het eigen stadsdeel. Een
tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten kan bij de gemeente
Amsterdam worden aangevraagd met het declaratieformulier Van groot
naar beter. Dit formulier is te vinden via deze link
Deze informatie kwam naar voren in een gesprek dat de Werkgroep
Ouderenhuisvesting Centrum voerde met De Key op 22 januari 2018.
De Key is ook bereid om bewoners van vierkamer maisonnettes op
Kattenburg actief aan een andere, kleinere woning te helpen, maar dan
geldt niet automatisch het behoud van de oude huur.
Overigens kunt u ook via Woningnet reageren op geschikte woningen van
andere corporaties als u van deze regelingen gebruik wilt maken. Geschikte
woningen voor ‘Van Hoog naar Laag’ zijn woningen op de begane grond,
eerste verdieping of aan lift. U kunt via Woningnet reageren als u zorgt dat
uw etage op Woningnet correct is ingevuld. U krijgt op Woningnet dan ook
woningen te zien die anders voor uw inkomen te duur zouden zijn.
Geschikte woningen voor ‘Van Groot naar beter’ zijn woningen van
maximaal 60 m2, seniorenwoningen of WIBO-woningen. U moet wel
tevoren bij uw corporatie een aanvraag hiervoor doen.
Brieven met verzoeken om binnen het woningbezit van De Key gebruik te
kunnen maken van deze regelingen kunnen gericht worden aan:
Woningcorporatie De Key
Postbus 2643
1000 CP AMSTERDAM

WebPage