13 november Algemene Ledenvergadering Huurdersvereniging Centrum

Op woensdagavond 13 november vindt de Algemene Ledenvergadering van Huurdersvereniging Centrum plaats.

Plaats: Huis van de Buurt de Boomsspijker, Recht Boomssloot 52

Aanvang om 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur

De conceptagenda staat hier in pdf en hieronder in tekst.

Het conceptverslag van de ALV van 8 mei 2019 staat hier.

De conceptbegroting 2020 staat hier.

OPROEP voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING van Huurdersvereniging Centrum  

op woensdag 13 november 2019

aanvang:      19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)

plaats:          De Boomsspijker, Recht Boomssloot 52  (zie kaartje hieronder)

Beste leden,

Hierbij nodigen wij u uit voor de ledenvergadering  

Op de agenda staat:

  1. Opening en mededelingen

2. THEMA: 2020: een zwaar jaar voor huurders

Het Kabinet komt met nieuwe regels voor de huursector. Dit maakt het voor huurders nog moeilijker. Voor middeninkomens komen er grote huursprongen. Starters kunnen geen woning vinden. De nieuwbouw stokt. Het kabinet zegt ook 2 miljard euro te ‘investeren’, verspreid over 10 jaar. Maar dat is eigenlijk het geld van de huurders zelf. 

De verhuurderheffing levert de staatskas in 2020 al 1,8 miljard euro op. Dit wordt dus niet gebruikt voor nieuwbouw, voor verduurzaming of voor lagere huurprijzen. Corporaties protesteren, huurders beginnen zich te roeren. Het opjagen van huurders moet stoppen; het wordt tijd voor acties en voor herwaardering van de huursector. 

Discussie op Algemene Ledenvergadering: » de plannen van het kabinet » de positie van huurders » wat kunnen we doen? welke acties? 

» we gaan een manifest maken

3. Verslag ledenvergadering van 8 mei 2019 (bijlage op website HvC)

4. Begroting 2020 (bijlage op website HvC)

5. Rondvraag en sluiting

Het bestuur van Huurdersvereniging Centrum