OP WELKE PARTIJ GAAT U STRAKS STEMMEN?

Samenvatting Partijprogramma`s Politieke partijen verkiezingen 2021-2025. Winfried Jansen op de Haar heeft het voor u op een rijtje gezet.

Over enkele weken zijn er Tweede Kamer verkiezingen. Alle aandacht gaat nu uit naar Corona en het beschamend falen van de overheid in de toeslagenaffaire. Maar tegelijk is er al vrij lang een ander giganties probleem en dat is de woningnood. Een tekort op korte termijn aan 350.000 en op de wat langere termijn aan 1miljoen betaalbare woningen. En er zijn 50.000 daklozen. Een groeiend aantal mensen zal aangewezen zijn op de sociale huurmarkt. Kopen is vooral voor starters zonder vermogende ouders een utopie. Er moet iets gebeuren! Hoe denken de verschillende politieke partijen dit op te lossen. Hieronder volgt een beknopte analyse van de woonparagraaf. Per partij zijn punten zijn toegekend voor hun standpunt over het betreffende onderwerp. Er worden pluspunten (+) en minpunten (-) toegekend. Wordt iets expliciet genoemd dan wordt er 2+ of 2- punten voor toegekend, moet je het tussen de regels lezen dan 1+ of 1-. Wordt er niets gezegd over het onderwerp, dan 0 punten. Het resultaat van de analyse staat onderaan in een staafdiagram verwerkt.

1 Wat te doen aan het woningtekort (punten op dit onderwerp tellen dubbel in de totaalscore)

GL 2+,50+1+,Bij1 2+,CDA1+D662+,Denk 2+,FvD 0,PvdA2+,PvdD 2+,PVV 2+,VVD 1+,SP2+,CU 2+,SGP 1+

2 Verhuurderheffing afschaffen.

GL 2+,50+ 2+,Bij1 2+,CDA 1+, D66 1+,Denk 2+,FvD 0,PvdA 2+,PvdD 1+,PVV 0,VVD 1+,SP 2+,CU 1+,SGP 0

3 Toelatingsnormen sociale huur verruimen. Scheefwonen. Duur scheefwonen

GL 1+,50+ 1+,Bij1 2+, CDA 1+,D66 2-,Denk 1+,FvD 0,PvdA 2+,PvdD 1-,PVV 1-,VVD 0,SP 0,CU 0,SGP 1-

4 Middenhuur.

GL 2+,50+ 1+,Bij1 2+,CDA 1+, D66 2+,Denk 2+,FvD 0,PvdA 2+,PvdD 0,PVV 1+,VVD 2+,SP1+,CU 2+,SGP 1+

5 Vrije sector meer huurbescherming.

GL 2+,50+ 0,Bij1 2+,CDA 0,D66 0,Denk 2+,FvD 0,PvdA 2+,PvdD 0,PVV 0,VVD 0,SP2+,CU 0,SGP 0

6 Daklozen.

GL 2+,50+ 0,Bij1 2+,CDA 0,D66 1+,Denk 2+,FvD 0,PvdA 2+,PvdD 0,PVV 0,VVD 0,SP1+,CU 1+,SGP 0

7 Nieuwe woonvormen.

GL 2+,50+ 2+,Bij1 2+, CDA 1+,D66 1+,Denk 2+,FvD 0,PvdA 1+,PvdD 2+,PVV 0,VVD 2+,SP 0,CU 1+,SGP 0

8 Beperking vakantieverhuur.

GL 2+, 50+ 0, Bij1 0,CDA 0, D66 0,Denk 0,FvD 0.PvdA 2+,PvdD 0,PVV 0,VVD 0,SP SP 0,CU 0,SGP 0

9 Tegen verkoop sociale huurwoningen.

Gl 1+, 50+ 0,Bij1 2+,CDA 0, D66 0,Denk 0,FvD 0,PvdA 1+,PvdD 0,PVV 0,VVD 2-,SP 2+,CU 0,SGP 0

10 Beperking tijdelijke huurcontracten.

GL 2+,50+ 0,Bij1 2+,CDA 2+,D66 1-,Denk 0,FvD 0,PvdA 2+,PvdD 0,PVV 0,VVD 0,SP 1+,CU 1+,SGP 2-

11 Hypotheekrente aftrek bevorderende maatregelen .(prijsopdrijvend)

Gl 1+, 50+ 0,Bij1 1+, CDA 0, D66 2-,Denk 2-,FvD 0,PvdA 2+,PvdD 1+,PVV 2-,VVD 1-,SP 2+,CU 1+,SGP 2-

12 Energielabel.

GL 2+, 50+ 0,Bij1 1+,CDA 1+,D66 2+,Denk 0,FvD 2-,PvdA 1+,PvdD 1+,PVV 2-,VVD 1-,SP 2+,CU 2+,SGP 0

13 Kraken tolereren.

GL 0, 50+ 0, Bij1 2+,CDA 0, D66 0,Denk 0,FvD 0,PvdA 0,PvdD 2+,PVV 0,VVD 0,SP 0,CU 0,SGP 0

14 Studentenwoningen.

GL 2+,50+ 0, Bij1 2+,CDA 1+, D66 0,Denk 0,FvD 0,PvdA 0,PvdD 1+,PVV 0,VVD 0,SP 1+,CU 0,SGP 0

15 WOZ waarde minder invloed.

GL 2+,50+ 0,Bij1 2+,CDA 1+,D66 0,Denk 2+,FvD 0,PvdA 1+,PvdD 0,PVV 0,VVD 1-,SP 1+,CU 1+,SGP 0

16 Discriminatie woningmarkt aanpakken.

GL 0,50+ 0,Bij1 2+,CDA 0,D66 0,Denk 2+,FvD 0,PvdA 2+,PvdD 0,PVV 2-,VVD 0,SP 1+,CU 2+,SGP 1-

Totaalscore

Groen Links                        26 punten

50+                                        08 punten

Bij1                                        30 punten

CDA                                       11 punten

D66                                        06 punten

Denk                                     17 punten

FvD                                        -2 punten

PvdA                                     26 punten

PvdD                                     11 punten

PVV                                       -4 punten

VVD                                      02 punten

SP                                          20 punten

CU                                         16 punten

SGP                                       -3 punten

Nadere Toelichting

Alle woonparagrafen van de verschillende partijen zijn langs de 16 verschillende punten gelegd. Het voorstander zijn van het herinvoeren van een zelfstandig departement van volkshuisvesting is in punt 1 meegenomen.

Nul punten betekent dat er niets over gezegd wordt in het verkiezingsprogramma. Het probleem is dat het FvD amper een programma heeft. Hierbij is hun stemgedrag meegewogen. Punten als kraken en discriminatie zijn toegevoegd, omdat sommige partijen hier expliciet over schrijven. Kraken is immers het stakingsrecht van de dakloze.

Hypotheekrente aftrek, belastingvrije schenkingen en vrijstelling van overdrachtsbelasting drijven de prijzen op de huizenmarkt alleen maar op. Dit heeft invloed op de WOZ waarde en vervolgens op de hoogte van de huren. Wordt iets expliciet genoemd dan wordt er 2+ of 2- punten voor toegekend, moet je het tussen de regels lezen dan 1+ of 1-.

Sommige verkiezingsprogramma`s waren heel duidelijke en concreet. Zoals Bij1, GL, PvdA, SP, VVD, SGP, PVV en CU.  PvdD,  D66 en vooral CDA waren erg warrig. Bij het CDA waart de geest van Lubbers klaarblijkelijk nog steeds rond. CU heeft nog steeds een voorlopig programma. Bij1 zal landelijk wel geen grote rol gaan spelen, maar zeker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen zijn ze interessant. Het programma van de PVV was ronduit schokkend en lijkt me in strijd met de grondwet. Op het gebied van wonen zijn ze rechtser dan de VVD.

Deze analyse is gemaakt door mij als  bestuurslid van HVC en blijft natuurlijk altijd subjectief. In de puntentelling zit een zekere marge, maar de trend is duidelijk. Ik heb zo goed mogelijk naar het huurdersbelang gekeken.

Winfried Jansen op de Haar

HVC (huurdersvereniging centrum)  22-02-2021

Andere artikelen/links over het woonbeleid van de politieke partijen:

Woonkieskompas

NUL20 Verkiezingsprogramma’s: bouwen, bouwen, bouwen

Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo – Aandacht voor sociaal wonen | Verkiezingen