Het Bedrog van Middenhuur

Het bedrog van middenhuur

Behalve middeninkomens zijn er ook huurwoningen met een huur tussen €710,69 (dat is 1 cent boven de vrije sector grens) en €1000. Dat worden woningen met een middenhuur genoemd. Deze zouden voor mensen die teveel verdienen om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning bedoeld zijn. Sinds corporaties van minister Blok zich voornamelijk bezig moeten houden met het huisvesten van de mensen met lagere inkomens, vallen veel anderen tussen de wal en het schip.

Dat denken Blok en zijn partijgenoten op te kunnen lossen door investeerders warm te maken voor het bouwen van middensegment huurwoningen. Maar het probleem bij deze woningen is dat de huurder een uiterst wankele huurprijsbescherming heeft. Want elke woning die meer dan 144 WWSpunten heeft kan geliberaliseerd worden verhuurd. Dat wil zeggen dat er geen maximum is aan wat de verhuurder ervoor kan vragen.

Die woningen worden commercieel verhuurd. Dat wil zeggen dat de eigenaren er het hoogste rendement mee willen scoren. Ook al zou de aanvangshuur €750 zijn dan kan na een jaar een forse huurverhoging worden voorgesteld. Aanpassing aan de markt noemt de verhuurder dat. Die markt wordt door de vastgoedboeren stevig beïnvloed. Door het aanbod laag te houden worden de prijzen opgeschroefd. Waarna de huurder voor de keuze staat: betalen of vertrekken.

Zo gauw de huurder is vertrokken wordt de huurprijs flink verhoogd. Kortom: het middenhuursegment is een grote leugen. Huurders die denken een betaalbare woning te hebben komen er vroeg of laat achter dat ze bedrogen zijn.

Dit  is makkelijk op te lossen. Door de vrije sector grens op te trekken naar €1000 kunnen grotere woningen, woningen met meer luxe, woningen in populaire gebieden (dus met een hoge WOZwaarde) en woningen met een monumentstatus een maximumhuurprijs krijgen.

Als iemand een paleis wil huren met tien badkamers hoeft er van ons geen maximumhuur te gelden, maar mensen met een middeninkomen moeten ook beschermd worden tegen woekerhuren.  Als van je inkomen 40% of meer aan huur opgaat heb je een hoog inkomen nodig om nog een beetje leuk te leven.