De wonderbaarlijke terugkeer van de WOZ

Huurders kunnen zich vast nog wel herinneren dat zij enkele jaren geleden onroerend zaakbelasting (OZB) moesten betalen. Zij kregen een beschikking in hun brievenbus van de gemeentelijke belastingdienst waarop stond hoe hoog de waarde is van hun woning en welk bedrag zij moesten betalen. Daarbij werden die huurwoningen vergeleken met andere woningen. Die vergelijking ging vaak mank en dan maakte de huurder bezwaar. Dat leidde tot een hoop werk en mede om die reden is die belasting voor gebruikers die geen eigenaar zijn, huurders dus, weer afgeschaft.

 

Maar nu dreigt de waarde van onroerend goed weer een rol te gaan spelen bij de vaststelling van de maximale huur van sociale huurwoningen. Het puntenstelsel wordt weer eens veranderd en dit keer gaat de WOZwaarde een grote rol spelen als het plan doorgaat.
woz-waarde
Voor huurders is het zaak om goed te kijken hoe de gevraagde huurprijs zich verhoudt tot de maximumhuur. Als die daar boven uitkomt is het zaak om huurverlaging aan te vragen of bij een nieuw contract binnen 6 maanden een toetsing aan te vragen bij de Huurcommissie. Bij beide procedures zijn de huurteams behulpzaam. Gratis en deskundig. Bij een woningopname kijkt het huurteam ook naar de kwaliteit van de woning, de energiezuinigheid en naar de bijkomende kosten en wat daarvoor geleverd wordt.

 

Als de WOZwaarde een groot deel van de punten bepaalt is het zaak om te kijken of de berekende WOZwaarde wel klopt. Als de huizenprijzen dalen gaat namelijk ook de WOZwaarde omlaag. Dus kan het gebeuren dat een woning het ene jaar een maandhuur van €600 mag hebben maar het jaar daarop hooguit €580 mag kosten. Dat scheelt op jaarbasis toch weer €240.

 

Huurders doen er goed aan om elk jaar bezwaar te maken tegen de beschikking van de gemeente en bij elk huurverhogingsvoorstel goed te kijken of de puntentelling wel klopt. De administratieve rompslomp die dat teweeg brengt zal er waarschijnlijk toe leiden dat het onzalige plan om de huurprijzen te laten afhangen van de ontwikkelingen op de koopwoningmarkt wordt afgeschaft.

 

Deze actie kan niet omschreven worden als burgerlijke ongehoorzaamheid want burgers hebben het recht om bezwaar te maken tegen beslissingen van de overheid en met huurverhogingsvoorstellen hoeven ze niet automatisch in te stemmen.