D66: Maling aan woningzoekenden met een bescheiden (midden) inkomen!

servei9mage

D66: Maling aan woningzoekenden met een bescheiden (midden) inkomen! 

 

Geachte heer van Dantzig,

 

Het was afgelopen woensdag een stuitend gebeuren in de Commissievergadering Wonen!

 

U, woordvoerder van collegepartij D66, vond dat er een eind moest komen aan het “meegroeien” van “sociale” huurwoningen bij de (te verwachte) vraag. Er zijn er al te veel en de daling met ruim 10.000 sociale huurwoningen in corporatiebezit, in deze collegeperiode, gaat D66 niet ver genoeg.

 

Eind juni presenteerde het College de woonagenda.

Tot 2025 moeten er ruim 50.000 woningen bijgebouwd worden om de instroom van nieuwe en huidige bewoners, waaronder duizenden jongeren die in onze stad opgroeien, van een zelfstandige woonruimte  te kunnen voorzien.

 

Het college geeft aan dat daarvan 40% een sociale huur moet hebben, 40% een middenhuur (of koop) en 20% in het dure segment valt.

 

U presenteerde D66 als een partij die voor midden inkomens opkomt.

Voor hèn moeten woningen beschikbaar komen!

 

Dat vinden wij ook!

 

Maar wat u als middeninkomen beschouwt, werd niet duidelijk.

 

In het Tweede Kamer verkiezingsprogramma spreekt uw partij over een inkomen tussen 30.000 en 50.000 Euro. U heeft het over modaal tot 2x modaal.

 

Het CBS geeft aan dat het inkomen van “Jan Modaal” over 2017, 37.000 Euro bruto is en deze gemiddeld netto per maand 2150 Euro  kan besteden.

 

Veel mensen willen dat inkomen wel, maar het is geen vetpot.

Dat wordt ook erkend door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) die u citeerde.

 

U stelde: “Voor mensen met een midden inkomen zijn geen betaalbare (huur)woningen beschikbaar in Amsterdam.”

 

U vergat te vermelden dat voor een belangrijk deel van die middengroep (jaarinkomen tussen bruto 35.000 en 40.000 euro) het PBL concludeerde dat deze groep onvoldoende “financiële draagkracht”  heeft om te huren in de vrije sector (boven de 710 Euro).  Laat staan dat huishoudens met een jaarinkomen tussen de 30.000 en 35.000 deze “financiële draagkracht” hebben!

 

Een fors deel van de middengroep (jaarinkomen tussen 30.000 en 40.000 Euro),

is dus aangewezen op een woning waar de huur onder de 710 Euro ligt.

 

Zijn er voor deze huishoudens geen woningen?

Te weinig! Maar ze zijn er wel.

 

In Amsterdam zijn ruim 100.000 huurwoningen particulier bezit.

Geschat wordt dat daarvan 50.000 huurwoningen een sociale huur hebben en mogen worden verhuurd aan huishoudens met een jaarinkomen tot ruim 44.000 Euro.

Elk jaar komen daarvan ruim 3.500 woningen vrij.

 

Doordat o.a. uw partij de WOZ-Waarde in het puntensysteem introduceerde, worden die woningen massaal in de “vrije” sector verhuurd voor prijzen die een “normaal” mens doet schrikken!

 

Waarom treedt u en uw partij niet op om deze maatregel ongedaan te maken ?

U zit tenslotte in Den Haag aan de onderhandelingstafel!

Deze woningen staan er al

 

Waarom zegt u niet tegen de wooncorporaties: stop met verkoop en liberalisatie van sociale huurwoningen ?

 

Dan komen totaal ruim 4.500 woningen met een sociale huur direct vrij.

 

Dan doet u iets concreets wat direct, voor zowel lage als midden inkomens, soelaas biedt.

56.000 Actief woningzoekenden is toch onaanvaardbaar ?

Een wachttijd van 10 jaar voor starters kan toch niet ?

Gemiddeld 259 reacties op een leeggekomen woning, schandalig toch ?

D66 zet zich graag neer als vernieuwende en verbindende partij, maar zet ondertussen bewoners van deze stad tegen elkaar op. Mensen met een bescheiden (midden)inkomen horen bij een ongedeelde stad.

 

En ja,  de leraar, verpleegkundige, agent, timmerman, peuterleidster, gepensioneerden, jongeren etc. moeten in onze stad kunnen (blijven) wonen. Maar wel betaalbaar!

 

Niet wat u voorstelt, want dat is zowel voor de lage als voor de mensen met een (bescheiden) midden inkomen: een pleister plakken op een houten been!

 

Wil van Zijl, Han Wanders