Brief aan de Bestuurscommissie Stadsdeel Centrum over de WOZ

Lees hier het standpunt van de HVC   download

Aan de Bestuurscommissie van stadsdeel Centrum Amstel 1 1011 PN Amsterdam

betreft: gevolgen wijziging woningwaarderingssysteem huurwoningen Amsterdam, 12 december 2014

Geachte commissieleden, Per 1 juli 2015 dreigt door wijziging van het woningwaarderingssysteem een groot deel van de betaalbare woningvoorraad uit het stadsdeel Centrum te verdwijnen naar de vrije huursector of de koopwoningmarkt. Door de opname van de WOZ-waarde welke in veel gevallen het puntentotaal voor meer dan 25% zal gaan bepalen stijgt de maximale huurprijs van veel woningen boven de huurtoeslaggrens. In dat geval kunnen zittende huurders die geen geliberaliseerde huurovereenkomst hebben in de toekomst (naar verwachting vanaf 2016) hoge huurverhogingspercentages voorgesteld worden terwijl voor nieuwe huurders al vanaf 1 juli 2015 hoge huurprijzen gevraagd kunnen worden.

De effecten zijn voorspelbaar en vereisen drastische maatregelen om te voorkomen dat het centrum van Amsterdam voor huurders met een inkomen beneden modaal onbetaalbaar wordt om daar te gaan of blijven wonen. Overigens geldt dat niet alleen voor het stadsdeel Centrum maar ook voor de stadsdelen Zuid, West en Oost. De huurprijzen voor nieuwe huurders zullen in deze oude wijken gemiddeld met 10% stijgen, in Centrum zelfs met 16%. De oude stadswijken kenmerken zich door een relatief hoog aandeel van particuliere verhuur, dat wil zeggen huurwoningen die niet in eigendom is van een woningcorporatie. Deze particuliere verhuurders zijn niet te bewegen tot huurmatiging ten behoeve van lagere inkomensgroepen. Zij willen, simpel gezegd, enig rendement behalen. Voor de woningcorporaties is een gezonde financiële bedrijfsvoering belangrijk maar hun rendement kan lager zijn dan in de commerciële sector.

Gelukkig kunnen met de corporaties afspraken worden gemaakt in lijn met de maatschappelijke taak om de primaire doelgroep aan fatsoenlijke huisvesting te helpen. Dat gebeurt middels aanbiedingsafspraken die telkens voor 4 jaar worden gemaakt. Aan de vooravond van die afspraken in “Bouwen Aan De Stad 3” is het van belang dat er maximale druk op de woningcorporaties komt om de verkoop van huurwoningen in stadsdeel Centrum te staken en geen huurwoningen in dit stadsdeel over te hevelen naar de vrije sector, ook al zou het puntentotaal dat toelaten. Zo behoudt het stadsdeel een substantieel deel betaalbare huurwoningen.

Aangezien de bestuurscommissie een adviserende rol heeft in het stedelijke beleid verwacht Huurdersvereniging Centrum dat u haar aanbevelingen doorstuurt naar de gemeenteraad en ook de beide kamers van de Staten Generaal, althans de leden daarvan waarmee u partijpolitieke banden heeft.

Hoogachtend, D. Coumou, voorzitter