Blok draait aan de knoppen

Dat er een gat gaapt tussen de sociale huur en de vrije sector is geen nieuws. Er is een gebrek aan middeldure huurwoningen. Daardoor vallen mensen tussen de wal en het schip. Als je dat gat wil dichten kun je aan de knoppen gaan draaien.

aan_de_knoppen_draaien

Volgens Blok zou je in overspannen gebieden zoals Utrecht en Amsterdam kleine woningen kunnen bouwen met een huur onder €1000. Bouwers zouden zeer geïnteresseerd zijn om zulke woningen te bouwen, maar die willen wel de garantie dat de huurders niet naar de Huurcommissie stappen met het verhaal dat die woningen te weinig punten hebben om in de vrije sector thuis te horen. Een huurder die binnen zes maanden na ondertekening van de huurovereenkomst de huurprijs laat toetsen zou wel eens gelijk kunnen krijgen. Weet je wat, moet Blok gedacht hebben, dan geven we die woningen wat meer punten.

Hoe? Ach, het is zo eenvoudig. En zo dom. Om met eenvoudig te beginnen: sinds oktober 2015 telt de WOZ-waarde mee in de puntentelling, in Amsterdam en andere steden ligt die waarde hoog, maar voor kleine woningen wellicht nog niet hoog genoeg. De WOZ-waarde wordt via een formule in “basispunten” omgezet. Je kunt de formule ook zo wijzigen dat ook woningen van 40m² genoeg punten hebben om in de vrije sector terecht te komen.

Maar hoe bereik je nu dat die woningen een huur onder de €1000 houden? Dat moeten in het voorstel van Blok de gemeenten maar afspreken.

Wat is hier dom aan? Ten eerste is het zeer de vraag wie om kleine woningen zit te springen. In Amsterdam zijn er genoeg kleine woningen en die worden doorgaans bewoond door één- en tweepersoonshuishoudens. Voor mensen die een gezin willen stichten is een kleine woning uiteraard geen geschikte woning. Die zoeken hun heil buiten de stad. Voor Amsterdam betekent dat minder hogere inkomens. En minder geld voor van alles wat de stad zo leuk maakt en zoveel bezoekers trekt.

Ondertussen bouwt Amsterdam wel degelijk huurwoningen in het middensegment. In de afgelopen jaren zijn er al meer dan 2000 in aanbouw genomen en er liggen plannen voor nog eens 3700. Dat zijn geen kleine woningen, want daar heeft de stad geen behoefte aan.

Maar hoe houd je die woningen betaalbaar? Amsterdam denkt de huurprijzen voor 15 jaar te kunnen begrenzen door afspraken te maken met de bouwers, Waarom 15 jaar? Het lijkt ons dat er een heel andere garantie moet komen voor middeldure huurwoningen. Namelijk het optrekken van de vrije sectorgrens naar €1000 en die jaarlijks met de inflatie mee laten stijgen. Daarmee zouden huurwoningen tot 200 punten een maximumhuur krijgen en is de huursprong voor mensen die groter willen wonen niet te groot.

Maar wat doet Blok? Hij bevriest de vrije sectorgrens. Dom. En hij komt met een oplossing waar niemand op zit te wachten. De wethouders wonen van Amsterdam en Utrecht staan met hun oren te klapperen. De Woonbond vind het een onzinnig plan. En wij vinden dat ook.