Vervolg Shortstay, weg ermee!

Shortstay leek zo’n leuk idee. De gedachte was dat bezoekers een voorkeur konden hebben voor verblijf in een woning in plaats van een hotel, pension, bed & breakfast of camping. Deze hotelfaciliteit zonder toezicht sloeg inderdaad in als een bom.
Tot vreugde van toeristen en uitbaters maar tot verdriet van de buren omdat nachtbrakende bezoekers moeilijk inpasbaar zijn in een werkzaam leven.

Een ander groot verdriet is het verdwijnen van gewone huizen terwijl er al zo’n groot tekort is.

Shortstay-verhuur heeft niets van doen met huurbescherming en in combinatie met de hoge opbrengsten is deze toeristenverhuurmarkt aantrekkelijk voor veel ondernemers. Een schrijnend voorbeeld is de Willemstraat waar destijds een socialistische woningbouwvereniging betaalbare huizen neerzette voor de arbeiders.

Daar is door de huidige eigenaar een aantal panden op een rij onttrokken aan de sociale verhuur. Hij heeft netjes toestemming gevraagd en gekregen van de gemeente om de huizen te verbouwen en het puntenaantal dusdanig op te hogen dat hij ze op basis van het nieuwe puntenaantal kon upgraden naar de vrije sectorverhuur.

Voor alle woningen heeft hij vervolgens woningonttrekkingsvergunningen aangevraagd en gekregen en daarop volgden de shortstayvergunningen. Aangezien deze laatste vergunningen van rechtswege zijn verleend zijn de belanghebbende omwonenden niet geïnformeerd, hebben ze geen gelegenheid hebben gehad om bezwaar aan te tekenen en is er geen controle geweest op de brandveiligheid.

Op deze manier heeft de gemeente vlak voor de verkiezingen honderden vergunningen verleend. Voor de Huurdersvereniging Centrum was dit aanleiding om samen met de wijkcentra in de binnenstad en het Wijksteunpunt Wonen in actie te komen. Op de hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie van 7 mei jl. is het verzoek gedaan om de 206 van rechtswege verleende vergunningen te vernietigen en alsnog een ordentelijke procedure van behandeling van de vergunningaanvragen te starten.

Op 9 juli jl. was de tweede hoorzitting. De eigenaar van de panden in de Willemstraat was er ook. Hij
begreep dat het bij veel shortstaypanden een potje was, maar de goeden moesten niet onder kwaden lijden. Bij hem was het ook wel eens uit de hand gelopen, maar hij betrok zijn klanten nu uit zakelijke hoek en de panden waren speciaal voor de shortstaymarkt verbouwd; en brandveiligheid was dus ook geen probleem.

Inmiddels heeft de bezwaarschriftencommissie helaas vrijwel alle bezwaren van Huurdersvereniging Centrum van de hoorzitting van 7 mei  ongegrond verklaard.

Dat wordt dus een gang naar de bestuursrechter.

Het wachten is nu op de uitspraak van hoorzitting van 9 juli.

 

Zie ook
Bezwaarschrift tegen shortstay

De realiteit van shotstay in Amsterdam