Topbestuurders blij met uitstel inkomenswet

Woningbouwcorporatiedirecteuren zijn tevreden met het uitstel van de Wet normering topinkomens. Bestuurders van woningbouwcorporaties, zorginstellingen en universiteiten krijgen pas in 2016 te maken met een verdere beperking van hun vaste salaris. 

Plasterk wil minder topinkomens publieke sector

De ministers Schippers (VVD) van Volksgezondheid, Blok (VVD) van Wonen en Bussemaker (PvdA) van Onderwijs hebben de Tweede Kamer geschreven dat het te kort dag is om de wet al per 1 januari 2015 te laten ingaan, zoals de bedoeling was.

In oktober van dit jaar pleitte de voorzitter van de koepel van woningcorporaties Aedes, Marc Calon, al voor een evaluatie van de huidige wet voordat de nieuwe, aangescherpte wet zou worden ingevoerd. Die evaluatie zou komend jaar moeten plaatsvinden.

De Eerste Kamer ging maandag akkoord met een verlaging van de salarisnorm voor topfunctionarissen in de (semi-) publieke sector van 130 procent van een ministerssalaris naar 100 procent daarvan. Het maximale salaris zou dan zakken van ruim 230.000 euro naar 170.000, inclusief pensioenregelingen en onkostenvergoedingen.

De betrokken ministers bij de nieuwe Wet normering topinkomens willen de komende maanden afspraken maken over hoe de verdere verlaging van de salarissen kan worden ingevoerd per 1 januari 2016.

Bron: website NOS woensdag 24 december 2014