Samenwerkingsafspraken 2020 – 2023

De Amsterdamse woningcorporaties, de gemeente Amsterdam en de huurderskoepels hebben een onderhandelakkoord gesloten. Het betreft de samenwerkingsafspraken voor de periode 2020 – 2023.

U kunt het akkoord hier downloaden.

Het Amsterdams Huurders Netwerk vindt de afspraken teleurstellend en boterzacht. Lees hier het persbericht

Dingeman Coumou, voorzitter van Huurdersvereniging Centrum, heeft op 27 november namens het HNA ingesproken in de raadscommissie Bouwen en Wonen van de Gemeenteraad.

Lees hieronder de inspreektekst:

INSPRAAK SAMENWERKINGSAFSPRAKEN

Uitgesproken in de speciale vergadering van de Raadscommissie Wonen van de Gemeenteraad op 27 november 2019 door Dingeman Coumou

  • za. 16 november: artikel in Het Parool waarin prof Musterd aangeeft hoe ook in Amsterdam de verschillen tussen arm en rijk alleen maar toenemen
  • afgelopen zondag ging op de IDFA de docu Push in première met als thema dat de grote steden steeds meer in de greep raken van het grote geld. Dat geldt ook voor Amsterdam
  • enkele dagen geleden kwam een onderzoek uit van de Hypotheker, waar uit blijkt dat eenverdieners vrijwel niet meer in staat zijn een huis te kopen in de grote steden vanwege de gestegen prijzen.
  • afgelopen maandag maakten 16 scholen in Amsterdam bekend over twee weken een week dicht te zijn vanwege een tekort aan docenten. Een tekort dat onder meer komt door het gebrek aan betaalbare huizen in de regio.

Zo maar wat recente berichten die slaan op de huisvestingproblematiek in Amsterdam. Daaruit blijkt dat er een crisis in de volkshuisvesting in Amsterdam heerst. En dan hebben we hier een voorstel – over de Samenwerkingsafspraken – voor een netto toename van sociale huurwoningen in gemeente Amsterdam

Amsterdam van 750 per jaar. En in 4 jaar 1100 middeldure huurwoningen. Dat staat in schril contrast met de 60.000 woningzoekenden in Amsterdam. En de wachttijd van 15 jaar voor een woning..

Verhuurderheffing wordt gebruikt als excuus om nog steeds woningen te verkopen.  Gezien de Enorme woningnood verbazingwekkend dat partijen in de gemeenteraad – m.n. die landelijk in de coalitie zitten – nog niet bij hun partijgenoten hebben aangedrongen op afschaffing van de verhuurderheffing.

Maar er is hoop: op dit moment ligt er een motie in de Eerste Kamer om de verhuurdersheffing af te schaffen. Onder die motie staan nu al 6 politieke partijen. Daarom hierbij de oproep aan met name de partijen in de gemeenteraad, die geestverwanten in het Kabinet in Den Haag hebben om hun geestverwanten in Den Haag op te roepen deze motie te steunen.

De Gemeente Amsterdam kan vooruitlopend lucht scheppen door de corporaties vooruitlopend op de afschaffing van de verhuurderheffing de betaling van de grondprijs voor 2020 op te schorten. Dat levert bij een grondprijs van ong. € 15000 x 2500 woningen 37 miljoen op. Genoeg om geen sociale huurwoningen te hoeven te verkopen en toch nieuwe sociale huurwoningen te kunnen bouwen.

Het Huurders Netwerk Amsterdam stelt voor van 2020 een overgangsjaar te maken.

Proces van Samenwerkingsafspraken is niet transparant en democratisch verlopen. En er is maar één week reactietijd geweest. Normaal heeft de burger 6 weken om te reageren op voorstellen van de overheid. Daarom voorstel de nu voorgelegde afspraken voor 1 jaar vastleggen. Geeft tijd om met de burger en alle belanghebbende in gesprek te gaan over hoe de samenwerkingsafspraken er in de toekomst uit moeten gaan zien.

Het HNA zal graag aan die discussie deelnemen en bijdragen leveren.