Rechtszaak scheiding DAEB/niet-DAEB gewonnen

Arcade, de huurkoepel van corporatie De Key heeft de rechtszaak gewonnen van De Key!  

Gerharda Vermeulen, bestuurslid van Arcade
Arcade c.s. (+ huurdersorganisaties waaronder Huurdersvereniging Centrum, PlatformBK, bewonerscommissies en individuele huurders) hebben de rechtszaak inzake de hybride scheiding van De Key gewonnen. De hybride scheidingsvariant is wettelijk niet mogelijk. Verder heeft de rechter geoordeeld dat huurdersorganisaties een instemmingsrecht toekomt, zowel bij de strikt juridische scheiding als bij de juridische splitsing (de variant in de hybride scheiding).

Uit het persbericht:
De huurders zijn naar de rechter gestapt in een poging bewoners en woningzoekenden te vrijwaren van de versmalde invulling van de volkshuisvestelijke taak door Woonstichting De Key en diens harde zakelijke bedrijfsvoering, die sinds een statutenwijziging sterk is gericht op lucratieve doelgroepen zoals starters en tijdelijke huurcontracten. De uitspraak van de rechter is een belangrijke overwinning voor het beschermen van de participatie en medezeggenschap van huurders, vindt Huurdersvereniging Arcade.


Tik op de vingers
Deze uitspraak is een flinke tik op de vingers van de minister. De Autoriteit Woningcorporaties moet volgens de rechter nu een nieuw besluit nemen. Er is hoger beroep mogelijk bij de Raad van State. Andere corporaties als Ymere en Alliantie hebben óók de hybride scheding toegepast. Zij kunnen nu worden aangesproken.