Plan van aanpak Leegstand vastgesteld

Stadsdeel Centrum heeft op 19 november een plan vastgesteld om leegstand aan te pakken. Naast aandacht voor postcodegebied 1012, wordt ook het project Wonen boven bedrijven voortgezet.

Tevens gaat het stadsdeel actief gebruik maken van het leegstandsmeldpunt van het WSWonen Centrum.

In januari van dit jaar presenteerde het WSWonen Centrum in opdracht van het stadsdeel Centrum zijn eigen leegstandsonderzoek. N.a.v. hiervan, en een eigen inventarisatie, stelde het stadsdeel een plan van aanpak op.

Tijdens de behandeling van dit plan van aanpak in de commissie Bouwen en Wonen van 12 november heeft Huurdersvereniging Centrum gepleit voor een hoger ambitieniveau. Het oorspronkelijke plan van het stadsdeel ging namelijk uitsluitend overpostcodegebied 1012.

Tijdens de raadsvergadering diende de SP fractie een amendement in en deze werd door een ruime meerderheid van de raad (SP, PvdA, GroenLinks en D66) aangenomen. Daarmee wordt het project Wonen boven bedrijven voortgezet, met name in de Leidsestraat, Utrechtsestraat, Haarlemmerstraaten  Reguliersbreestraat.

Tevens zal het stadsdeel actief gebruik gaan maken van het leegstandsmeldpunt van het WSWonen Centrum. De verschillende documenten zijn via de website te downloaden.