Oproep aan de ’t Stadsbestuur in spe

De Huurdersvereniging Amsterdam stuurt een open brief aan D66 en GroenLinks over hun gezamenlijke Hervormingsagenda. Deze agenda ligt nu op tafel bij de onderhandelingen met de VVD over een eventuele bestuurscoalitie in Amsterdam.  UPDATE

De Huurdersvereniging Amsterdam stelt in de open brief dat de door hen gestelde ondergrens voor de woningvoorraad van 45% huurwoningen tot €700 onvoldoende is voor de bewoners die nu in Amsterdam wonen.

 

fff

 

De Huurdersvereniging Amsterdam roept hen op dat voornemen te herzien en te komen met een garantie voor voldoende betaalbaar aanbod voor alle Amsterdammers.

Update: op 8 mei breekt GroenLinks de onderhandelingen af. De verschillen met de VVD, die aanschuift als derde partij, zijn te groot. Het akkoord zou te ver naar rechts opschuiven, aldus GroenLinks-fractieleider Rutger Groot-Wassink.