Kom in actie tegen nog meer huurverhogingen! Reageer vóór 7 augustus via internet op de huurmarktvoorstellen van de minister!

Vorige week is de Internetconsultatie maatregelen huurmarkt van start gegaan, waar burgers en organisaties tot 7 augustus op kunnen reageren. Het conceptwetsvoorstel omvat o.a. flinke huurstijgingen voor huishouders met een inkomen vanaf €45.000 (tot €100 per maand), maar ook extra inhaalhuurverhogingen en het optrekken van lage huren.

Huurdervereniging Centrum is zeer verontwaardigd over deze voorstellen en wij zullen dan ook een reactie inzenden. Onze argumenten tegen de voorstellen hebben wij inmiddels op een rijtje gezet. Klik hier. Wellicht kan dat u inspireren. Reageert u vooral dus ook zelf, door uw reactie aan de minister te sturen.

Hier de link naar het webartikel en hieronder de tekst. Via de link naar het webartikel kunt u uw reactie inzenden. De letterlijke tekst van het wetsvoorstel kunt u hier downloaden.

Van de website van de Rijksoverheid

Internetconsultatie maatregelen huurmarkt gestart

Nieuwsbericht | 27-06-2019 | 09:27

Het tweede conceptwetsvoorstel waarin minister Ollongren (BZK) diverse maatregelen op de huurmarkt voorstelt, is vandaag op internet gepubliceerd en staat open voor reacties. Met de maatregelen wil het kabinet de slagingskansen op de huurmarkt verbeteren, tijdelijke huurkorting mogelijk maken en waar nodig hoge (midden)inkomens een meer reële huurprijs laten betalen die beter past bij de kwaliteit van de woning.

In het wetsvoorstel komen verschillende zaken samen: de uitkomst van de evaluatie van de herziening van de Woningwet in 2015, een aangenomen Kamermotie over hoge inkomens in de sociale huursector en onderdelen uit het Sociaal Huurakkoord van Aedes en de Woonbond. De beperkte huursomstijging uit het Sociaal Huurakkoord is al eerder uitgewerkt in een conceptwetsvoorstel en ligt voor advies bij de Raad van State.

Inkomensgrens

De inkomensgrens voor de sociale huur van woningcorporaties – nu 38.035 euro – wil de minister afhankelijk maken van de huishoudsamenstelling. Bij gelijke inkomens houden bijvoorbeeld gezinnen na aftrek van de vaste lasten minder over voor woonkosten dan een eenpersoonshuishouden. Voor gezinnen met een laag middeninkomen is een huurwoning in de vrije sector (meer dan 720 euro) moeilijk betaalbaar. Met de hogere voorgestelde inkomensgrens van 42.000 euro komen zij wel in aanmerking voor een sociale huurwoning van een woningcorporatie. Voor eenpersoonshuishoudens gaat de inkomensgrens licht omlaag naar 35.000 euro.

Inkomensafhankelijke huurverhoging

Hoge (midden)inkomens betalen eerder een huur die aansluit bij de kwaliteit van de woning. Zo dragen zij bij aan de betaalbaarheid van de huur voor de laagste inkomens. Voor inkomens boven 42.436 euro is in het huidige systeem een hogere huurverhoging mogelijk. Het voorstel is om deze inkomensgrens te verhogen (naar 45.000 euro voor eenpersoonshuishoudens en 52.000 voor meerpersoonshuishoudens) en bij deze inkomensafhankelijke huurverhoging grotere huursprongen mogelijk te maken. Afhankelijk van de huishoudsamenstelling en de inkomenscategorie kan de huur met maximaal 50 of 100 euro per maand stijgen. Het plafond van de huurstijgingen is de liberalisatiegrens (2019: 720,42 euro) of de maximale huur op basis van het puntensysteem.

Tijdelijke huurkorting

Voor verhuurders wordt het gemakkelijker om een tijdelijke huurkorting te geven. Zij kunnen na een korting van maximaal 3 jaar, de huur weer verhogen naar het oude niveau met daarbovenop maximaal 3 opgeschorte huurverhogingen. Verhuurders krijgen verder de mogelijkheid om zeer lage huren sneller te verhogen. Daarmee kunnen zij sneller de prijs-kwaliteitverhouding verbeteren.

U kunt tot en met 7 augustus 2019 reageren op het conceptwetsvoorstel huurinkomensgrens.