Lange adem nodig voor bezwaar tegen hoge WOZ-waarde

Als je huur door een onjuiste WOZ-waarde te hoog is, heb je een lange adem nodig. Huurders ervaren dat de bezwaarprocedure tegen een WOZ-beschikking ellenlang duurt.

wozwaardeenhuurprijs

Dat bleek uit de uitzending van BNN VARA Kassa (externe link)afgelopen zaterdag.

Voor sociale huurwoningen geldt een ‘maximaal toegestane huurprijs’ op basis van het puntenstelsel. Die is sinds 2016 deels afhankelijk van de WOZ-waarde. Gemiddeld bepaalt de WOZ-waarde ongeveer 25% van de maximaal toegestane huurprijs.

Bezwaarprocedure ingewikkeld en tijdrovend

De WOZ-beschikking valt in de eerste twee maanden van het jaar op de mat. Daarna heb je zes weken de tijd om bezwaar te maken. Maar in veel gemeenten lukt het niet om tijdig uitspraak te doen. Vaak moeten bezwaarmakers daar maanden op wachten. Als de WOZ-waarde dankzij je bezwaar omlaag gaat, is de volgende stap dat je de verhuurder een voorstel tot huurverlaging moet doen. Dat kan alleen als je feitelijke huurprijs hoger is dan de ‘maximaal toegestane huurprijs’ op basis van de nieuwe WOZ-waarde.  Gaat je verhuurder niet akkoord met je huurverlagingsvoorstel? Dan moet de Huurcommissie nog uitspraak doen. ‘Dat is een enorm traject, na die maanden aan WOZ-bezwaar’ zegt Marcel Trip van de Woonbond in de uitzending van Kassa. Het stapelen van bezwaarprocedures heeft het voor huurders enorm ingewikkeld en tijdrovend gemaakt om huurverlaging te regelen. Bovendien hebben huurders al die maanden te veel betaald. En kan het nodig zijn hun bezwaar tegen de WOZ-waarde een volgend jaar te herhalen.

Rekenvoorbeeld

Gemiddeld genomen ging de WOZ-waarde na bezwaar de afgelopen jaren 11% omlaag. Een rekenvoorbeeld:

  • Een huurder betaalt €690 voor een woning van 65 m2 met een klein tuintje.
  • De WOZ-waarde van deze woning is €150.000. Volgens de huurprijscheck van de Huurcommissie hoort daar een maximaal toegestane huurprijs van €694,23 bij.
  • Als de WOZ-waarde met 11% omlaag gaat zou de nieuwe waarde €134.000 worden. Voor dezelfde woning levert dat een maximaal toegestane huurprijs van €673,48 op.

Betaalt u nu een huur die dicht in de buurt komt van wat maximaal is toegestaan? Dan heeft het zin om bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde. Als uw feitelijke huurprijs hoger is dan de ‘maximaal toegestane huurprijs’ bestaat er recht op huurverlaging. In bovenstaand rekenvoorbeeld zou de huurprijs van €690,- omlaag moeten naar €673,48.

Gratis modelbrief

Betaalt u een huurprijs die dicht in de buurt komt van wat maximaal is toegestaan én meent u dat de WOZ-waarde van uw woning te hoog is? Gebruik dan de gratis modelbrief van de Woonbond om bezwaar te maken. Lees meer over de bezwaarprocedure in ons dossier ‘WOZ-waarde en huurprijs‘.

 

Bron: website Woonbond