Inspraakreactie Huisvestingsverordening 2020

Huurdersvereniging Centrum heeft aan het college van B&W een inspraakreactie gestuurd op de concept Huisvestingsverordening 2020. Hierin pleiten wij o.a. voor het verder terugdringen van vakantieverhuur, een hogere belasting op inkomsten uit vakantieverhuur, een quotum voor verkamering en een zelfwoonplicht bij verkoop van woningen.

U kunt onze inspraakreactie hier downloaden.