HVC woedend over plannen verkoop Haarlemmerpoort

HPoort_petitie-200x150

Huurdersvereniging Centrum is woedend over de plannen van Ymere om de Haarlemmerpoort te verkopen. Ymere gedraagt zich hiermee als de eerste de beste speculant. Weer wordt er een bijzonder gebouw in het Centrum van Amsterdam verpatst door een sociale woningcorporatie.

Ymere heeft dit heel sluipenderwijs gedaan. Door eerst jarenlang het onderhoud van de Haarlemmerpoort te verwaarlozen, ondanks de herhaaldelijke verzoeken van de bewoners om reparaties, werd verbouw noodzakelijk.  Ymere vroeg een verbouwvergunning aan waarbij van de 17 sociale huurwoningen in de Poort nog maar 6 woningen zouden overblijven en waarvan de helft misschien een sociale huurbestemming zal krijgen. Slechts 3 van de 21 bewoners mogen terugkeren.  Voor de overgebleven ruimte heeft Ymere een horecavoorziening van 700 m2 aangevraagd en verkregen. Op deze manier heeft Ymere een voor onroerend goed exploitanten heel lucratief project gecreëerd, vrijwel vrij van bewoners en met een grote horecavoorziening, dat zij voor veel winst kan verkopen. De gemeente Amsterdam heeft hier welwillend aan meegewerkt.

Slachtoffers hiervan zijn de vele woningzoekenden in Amsterdam, die geen woning kunnen krijgen in de sociale huursector en de bewoners van Amsterdam, die hun gemeenschappelijk bezit van dit bijzondere monument kwijtraken aan één of andere onroerend goed exploitant. De laatste bewoner, Guido Egas, die de Poort recent verlaten heeft, is verontwaardigd: “Ymere is heel dubbel. Ymere heeft zelf de horecavergunning aangevraagd en verkregen en nu zegt Ymere dat ze op grond van de huidige wetgeving als woningcorporatie geen horeca mogen exploiteren en dus wel moeten verkopen. Dit is heel hypocriet.”

De Huurdersvereniging Centrum eist dat Ymere afziet van deze speculatieve verkoop van de Haarlemmerpoort en verzoekt het gemeentebestuur van Amsterdam hiertoe Ymere aan te spreken. Desnoods door Ymere te dwingen het horecagedeelte te verhuren aan kleine bedrijven, die staan te springen om betaalbare ruimte in de stad. Horeca is er al genoeg in de binnenstad. Verder vindt de Huurdersvereniging Centrum dat Ymere de 14 tot 17 sociale huurwoningen, die door de verbouwing van de Haarlemmerpoort verdwijnen, compenseert door nieuwe sociale huurwoningen in de binnenstad te bouwen.

Bron: persbericht Huurdersvereniging Centrum – 30 november 2017

HPoort-200x132

Lees hier het bericht op de website van Ymere